Meer geld nodig voor onderhoud bruggen, tunnels en sluizen

Versnel uitgesteld onderhoud bruggen

Tijdig en goed gepland onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels is belangrijk om Nederland bereikbaar te houden. Dat schrijft de ANWB samen met  Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex in een brief aan de Tweede Kamer. De gezamenlijke organisaties zien het uitgestelde en achterstallige onderhoud aan de infrastructuur enorm oplopen. Hierdoor stijgt de kans op uitval, meer files en neemt het risico voor de verkeersveiligheid toe. 

Brug over de Waal (Culemborg / Ewijk)

Groot achterstallig onderhoud

Volgens de organisaties is er sprake van groot achterstallig onderhoud. Dat zou kunnen leiden tot onverwachte wegafsluitingen en economische schade die in de miljoenen loopt. De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug zijn enorm. De doorstroming naar het achterland wordt dan ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. Filerecords liggen op de loer.

Realistische planning

Het is belangrijk dat Nederland bereikbaar blijft en dat weggebruikers weten waar ze aan toe zijn. ANWB, Bouwend Nederland, TLN en Evofenedex pleiten daarom in de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer voor een duidelijke en snelle agenda voor de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Zo blijven de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk. 

Wat doet de ANWB

De organisaties willen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel om samen die agenda op te stellen, expertise te delen en zo een realistische planning te maken waarbij het belang van weggebruikers voorop staat. Voor deze opgave moet extra geld vrijgemaakt worden.

Wat vindt de ANWB?

ANWB wil jaarlijks 1 miljard extra voor wegen

Een van de gevolgen van de sterke economische groei is dat de mobiliteit toeneemt. En daarmee de files op onze wegen. De weg is een belangrijke economische factor. En het is daarom gerechtvaardigd om, met sterke economische groei, ook voortvarend  in de mobiliteit te investeren: in wegen, spoor en fietsvoorzieningen. 

De filecijfers van de ANWB geven de sterke groei al enige tijd aan en ook het recente rapport van het Kennisinstituut van het Ministerie komt met gelijkluidende conclusies voor de groei van mobiliteit in de toekomst. De ANWB constateert dat voor de opvang van die groei de komende jaren fors meer geld nodig is. Eén  miljard per jaar in plaats van de gereserveerde 100 miljoen. 

Er is naast geld voor nieuwbouw en onderhoud bovendien veel meer geld nodig voor incident management om de gevolgen door ongevallen te verminderen. Al het beschikbare geld moet naar mening van de ANWB nu geïnvesteerd worden en niet doorgeschoven naar de periode na 2030. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-10-2018)

Zie ook:
Standpunten ANWB