Meerderheid voorstander rekeningrijden

Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil de huidige wegenbelasting inruilen voor een vorm van rekeningrijden. Zelfs automobilisten die veel kilometers maken en rechtse kiezers zijn in meerderheid voorstander, blijkt uit een representatief onderzoek dat I&O Research heeft uitgevoerd namens de Volkskrant. De kiezers van alle partijen zijn volgens het onderzoek in meerderheid voorstander van rekeningrijden.

Drukte, files in schemer

Van de 3263 volwassen Nederlanders die I&O Research ondervroeg, is 58 procent voor de invoering van een vorm van rekeningrijden. Van de ondervraagden is 20 procent tegenstander. De meerderheid van de bevolking heeft blijkbaar een andere mening dan het kabinet, dat kilometerheffing in het regeerakkoord tot taboe verklaarde, meldt de krant.

CDA- en VVD-kiezers

CDA- en VVD-kiezers zijn eveneens voorstander van rekeningrijden, blijkt uit het onderzoek. Van de Nederlanders die op deze partijen zeggen te stemmen, is respectievelijk 55 procent (VVD) en 57 procent (CDA) voorstander.

Bron: ANP


Wat vindt de ANWB?

De meeste ANWB-leden hebben een auto en ze gebruiken die zowel privé als zakelijk. De belastingen op auto’s zijn een grote kostenpost. Daarnaast vinden leden autobelastingen ingewikkeld, onvoorspelbaar en op onderdelen ook oneerlijk. Zij staan in meerderheid negatief tegenover het verhogen van de autobelastingen.

De ANWB vindt dat er een autobelastingstelsel moet komen dat eerlijk, evenwichtig en toekomstvast is. Uiteindelijk moet voor elk motorvoertuig per kilometer de juiste prijs worden betaald: voor het gebruik van het voertuig en van de weg.

Het klinkt simpel: betalen voor wat je gebruikt. Maar er zitten ook haken en ogen aan. Als een toekomstig kabinet aan de slag wil met kilometerbeprijzing, dan zal de ANWB dit daarom kritisch beoordelen. In ieder geval stelt de vereniging 3 randvoorwaarden:

  1. Niet duurder: alle vaste autobelastingen worden volledig afgeschaft. De totale autobelastingen gaan niet omhoog. De automobilist gaat er gemiddeld op vooruit.
  2. Simpel en betrouwbaar: het betalen per kilometer is zo simpel mogelijk. Begin klein en stel bij waar nodig. De privacy van de automobilist is altijd gegarandeerd. 
  3. Draagvlak onder de automobilist: de overheid moet rekening houden met de wensen en zorgen van de automobilist.

Toekomstplan van de ANWB voor autobelastingen

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 20-11-2018)

Zie ook:
I&O Research: Kilometerbeprijzing/ Ja, maar onder voorwaarden