Verkeersveiligheidscoalitie: investeringen in verkeersveiligheid goed begin, ook snel actie nodig

Voor het eerst in 15 jaar wordt er extra geïnvesteerd in verkeersveiligheid. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) kondigde woensdag 11 december aan dat er de komende 10 jaar 50 miljoen euro per jaar wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid. 

Ongeluk, aanrijding met fietser


De Verkeersveiligheidscoalitie vindt het goed dat haar eerdere pleidooien gehoor hebben gevonden bij de minister en verwelkomt deze investeringen. Tegelijkertijd blijft de coalitie benadrukken dat er nog ontzettend veel nodig is om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. De Verkeersveiligheidscoalitie doet een dringend beroep op de andere betrokken overheden en met name provincies en steden om de handschoen op te pakken en ook extra geld vrij te maken voor verkeersveiligheid. Daarnaast is geld nodig voor handhaving.

Aangedrongen op investeringen

De verkeersveiligheidsambities uit het regeerakkoord staan zwaar onder druk. Reden waarom de leden van de Verkeersveiligheidscoalitie al meermalen bij alle betrokken overheden hebben aangedrongen op investeringen. Volgens de coalitie is met name geld nodig voor het veiliger maken van (fiets)infrastructuur, het op peil brengen van handhaving (vooral in steden) en voor meer capaciteit bij overheden om verkeersveiligheidsprojecten ook daadwerkelijk uit te voeren. De coalitie wijst erop dat investeringen in verkeersveiligheid zich aantoonbaar terugbetalen. Eerder is gebleken dat kosten en baten zich verhouden als 1: 3 à 4.

Weggezakt uit de top-10

Door te lang te blijven leunen op de successen uit het verleden en niet voldoende te investeren in verkeersveiligheid is Nederland is de afgelopen jaren weggezakt uit de top-10 van meest verkeersveilige landen in Europa. In 2018 steeg het aantal verkeersdoden met maar liefst bijna 11%, de grootste stijging in jaren. Wat de Verkeersveiligheidscoalitie betreft is dit een onacceptabele situatie. Werken aan verkeersveiligheid is complex en kostbaar. Met respect voor al het werk dat al wordt verricht, ook door leden van de Verkeersveiligheidscoalitie zelf, doet de coalitie een uiterst beroep op de gezamenlijke overheden om geen tijd meer te verliezen en nu substantieel te investeren in veilige (fiets)infrastructuur en handhavingscapaciteit.

Zie ook:
Verkeersveiligheidscoalitie
ANWB en verkeersveiligheid