Files worden komende jaren fors langer

Reactie ANWB

Door de aanhoudende economische groei blijft ook de drukte op de weg de komende vijf jaar sterk toenemen. De capaciteit van het wegennet neemt wel toe, maar lang niet sterk genoeg om die groei op te vangen. Automobilisten zullen dan ook fors langer in de file staan.

Verkeersdrukte in het donker in de regen

Toename reistijdverlies

Dat staat in een rapport van het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het onderzoek kan het reistijdverlies voor automobilisten tussen nu en 2023 met meer dan een derde toenemen.

Uitbreidingsprojecten

,,De cijfers van het KiM onderstrepen dat we voluit door moeten om de groei van het verkeer op te vangen'', laat Van Nieuwenhuizen in een reactie weten. Enkele grote uitbreidingsprojecten zullen naar verwachting voor verlichting zorgen, maar die zijn wel pas na 2023 klaar.

20 miljard euro

Voor uitbreiding van het wegennet is in totaal 20 miljard euro gereserveerd. Tussen nu en 2030 komt er ruim 1000 kilometer aan extra rijstroken bij. Voor maatregelen om op korte termijn files tegen te gaan, bijvoorbeeld een snellere berging na ongevallen, is 100 miljoen euro beschikbaar.

Emissievrij

Het groeiende autoverkeer zorgde de afgelopen jaren voor een toenemende CO2-uitstoot. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vertrouwt er evenwel op dat die trend zal worden gekeerd. Het kabinet mikt erop dat in 2030 elke nieuw verkochte wagen emissievrij is.

Toename drukte spoor

Ook op het spoor wordt het drukker in de jaren tot en met 2023. Het KiM gaat ervan uit dat het aantal kilometers dat treinpassagiers bij elkaar afleggen in die periode met zo'n 14 procent toeneemt. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorgezet.

Bron: ANP

Wat vindt de ANWB?

ANWB wil jaarlijks 1 miljard extra voor wegen

Een van de gevolgen van de sterke economische groei is dat de mobiliteit toeneemt. En daarmee de files op onze wegen. De weg is een belangrijke economische factor. En het is daarom gerechtvaardigd om, met sterke economische groei, ook voortvarend  in de mobiliteit te investeren: in wegen, spoor en fietsvoorzieningen. 

De filecijfers van de ANWB geven de sterke groei al enige tijd aan en ook het recente rapport van het Kennisinstituut van het Ministerie komt met gelijkluidende conclusies voor de groei van mobiliteit in de toekomst. De ANWB constateert dat voor de opvang van die groei de komende jaren fors meer geld nodig is. Eén  miljard per jaar in plaats van de gereserveerde 100 miljoen. 

Er is naast geld voor nieuwbouw en onderhoud bovendien veel meer geld nodig voor incident management om de gevolgen door ongevallen te verminderen. Al het beschikbare geld moet naar mening van de ANWB nu geïnvesteerd worden en niet doorgeschoven naar de periode na 2030. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-10-2018)

Zie ook:
Hoe druk is het nu op de weg?
ANWB File alert