Economische schade door files opgelopen

Files hebben ondernemers vorig jaar verder op kosten gejaagd. Doordat vrachtwagens stilstonden op de snelweg of moesten omrijden, leed het bedrijfsleven in 2017 tussen de 983 miljoen en 1,3 miljard euro schade. Dat is het hoogste niveau sinds de economische crisis, stellen brancheorganisaties TLN en evofenedex.

Verkeersdrukte, files, in het donker

Ten opzichte van 2016 liepen de extra kosten door files met 3 procent op, blijkt uit onderzoek dat de twee belangenbehartigers voor transportbedrijven lieten uitvoeren. Die schade ontstaat bijvoorbeeld als producten te laat in de winkel liggen of als productieprocessen vertraging oplopen omdat materiaal te laat in de fabriek arriveert.

A4 grootste kostenpost

Files op de A4 tussen knooppunt Prins Clausplein en Burgerveen waren net als de voorgaande jaren de grootste kostenpost voor het Nederlandse bedrijfsleven. Opstoppingen op dit traject kostten ondernemers vorig jaar naar schatting 23,8 miljoen euro. Ook de verkeersdrukte op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem en op de A27 bij knooppunt Everdingen levert veel schade op.

Meer asfalt en slimmere wegindeling

Volgens voorzitter Arthur van Dijk van TLN tonen de cijfers aan dat het hoog tijd is dat de grootste knelpunten worden aangepakt. Daarvoor is niet alleen meer asfalt nodig. Ook een slimmere indeling van de weg kan helpen, waardoor vrachtwagens en personenauto's elkaar bijvoorbeeld minder vaak hoeven te kruisen. In andere gevallen kan een verbetering van het openbaar vervoer uitkomst bieden, aldus TLN.

Bron: ANP

Wat vindt de ANWB?

ANWB wil jaarlijks 1 miljard extra voor wegen

Een van de gevolgen van de sterke economische groei is dat de mobiliteit toeneemt. En daarmee de files op onze wegen. De weg is een belangrijke economische factor. En het is daarom gerechtvaardigd om, met sterke economische groei, ook voortvarend  in de mobiliteit te investeren: in wegen, spoor en fietsvoorzieningen. 

De filecijfers van de ANWB geven de sterke groei al enige tijd aan en ook het recente rapport van het Kennisinstituut van het Ministerie komt met gelijkluidende conclusies voor de groei van mobiliteit in de toekomst. De ANWB constateert dat voor de opvang van die groei de komende jaren fors meer geld nodig is. Eén  miljard per jaar in plaats van de gereserveerde 100 miljoen. 

Er is naast geld voor nieuwbouw en onderhoud bovendien veel meer geld nodig voor incident management om de gevolgen door ongevallen te verminderen. Al het beschikbare geld moet naar mening van de ANWB nu geïnvesteerd worden en niet doorgeschoven naar de periode na 2030. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 30-10-2018)

Zie ook:
Waar staan er nu files?