Haal term roekeloosheid uit verkeerswet

Reactie ANWB

De term roekeloosheid die in rechtszaken wordt gebruikt bij de zwaarste verkeersdelicten, moet uit de Wegenverkeerswet worden geschrapt. In juridisch opzicht betekent roekeloosheid in het verkeer iets heel anders dan in het dagelijkse taalgebruik. En dat verschil leidt tot onbegrip bij de slachtoffers en nabestaanden en in de samenleving.

Politie

Dat brengt de Raad voor de rechtspraak naar voren in een advies aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die een wetsvoorstel voor zwaardere straffen voor verkeersdelicten voorbereidt. Gedrag dat op mensen al snel overkomt als roekeloos - zoals met een slok op gevaarlijk rijden - is dat in een rechtszaak vaak niet, stelt de raad.

Einde onduidelijkheid

De rechter komt in verkeerszaken slechts in uitzonderlijke, zware gevallen tot het oordeel roekeloosheid vanwege de manier waarop de term in de wet is omschreven. Om een einde te maken aan de onduidelijkheid, is het beter om deze term helemaal uit de wet te halen, stelt de raad.

Goede voorlichting

Het bestuur van de rechters pleit verder voor goede voorlichting aan slachtoffers en nabestaanden in ernstige verkeerszaken, die het Openbaar Ministerie zou kunnen geven voorafgaand aan het proces. Dan kunnen de betrokkenen zich beter voorbereiden op de behandeling en de manier waarop de rechter tot een oordeel komt.

Bron: ANP

Zie ook:
ANWB en verkeersveiligheid
 

Reactie ANWB

De term ‘roekeloosheid’ betekent in het spraakgebruik iets anders dan in juridisch verband. Dat blijkt tot verwarring en onbegrip te leiden, met name bij mensen die betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval. De ANWB vindt het daarom goed dat dit punt onder de aandacht is gebracht bij de minister.