ANWB positief over Europese verkeersveiligheidsvoorstellen

De ANWB ziet kansen om het aantal verkeersdoden terug te dringen met de voorstellen die de Europese Commissie doet om voertuigen en wegen veiliger te maken.

Verkeer op de snelweg afstand houden

De ANWB reageert positief op de verkeersveiligheidsvoorstellen die vandaag door Eurocommissaris Bulc zijn gepresenteerd. 

Kansen

Vorig jaar vielen er 25.300 verkeersdoden op de Europese wegen. Daarnaast raakten 135.000 mensen zwaargewond in het verkeer. De ANWB ziet kansen om het aantal verkeersdoden terug te dringen met de voorstellen die de Europese Commissie doet om voertuigen en wegen veiliger te maken. Daarnaast vindt de ANWB het goed dat er meer aandacht komt voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers.

Gefaseerde invoering

Voertuigen zouden volgens de plannen op termijn veiliger moeten worden gemaakt door het standaard inbouwen van o.a. noodremsystemen, systemen om vermoeidheid te detecteren en een 'slimme assistent' om in de rijstrook te blijven. Verder wordt gekeken naar de verplichte invoering van intelligente snelheidsadaptatie (ISA). De ANWB vindt dat daarbij eerst zorgvuldig moet worden gekeken naar de wijze waarop dat zou kunnen worden ingevoerd en denkt daarbij minimaal aan een gefaseerde invoering, bijvoorbeeld eerst in en om scholen.

In kaart brengen

Verder is de ANWB blij met de plannen om wegen veiliger te maken. Lidstaten wordt in eerste instantie gevraagd om de veiligheid van de hoofdwegen in kaart te brengen. Op basis daarvan moeten zij met actieplannen komen. Daarvoor zullen ook financiële middelen beschikbaar komen. 

De ANWB wacht de gedetailleerde plannen met belangstelling af en zal die nader bestuderen.

Zie ook:

ANWB Belangenbehartiging
Verkeersinformatie