Maastricht overweegt invoering Duitse milieustickers

Maastricht wil vanaf 2019 een milieuzone voor personenauto’s invoeren. Diesels van voor 2006 en benzinemotoren van voor 1990 mogen dan niet meer in de binnenstad komen. Auto’s die de stad wel in kunnen moeten een milieuvignet naar Duits voorbeeld.

De ANWB verzet zich tegen het invoeren van weer een ander systeem. De automobilist zit opgescheept met steeds meer steden met verschillende regels en verplichtingen. Na de zomer beslist de gemeenteraad definitief over het in te voeren systeem.
 

Meer over milieuzones in Nederland