ANWB: Fileproblematiek hoog op de politieke agenda

Honderd miljoen euro voor directe maatregelen tegen de files. Alle Kamerleden zijn op de hoogte van onze inzet voor het debat over de toenemende files dat op 20 juni plaatsvindt in de Tweede Kamer.

File vrachtverkeer

Het eerste kwartaal van 2018 nam de filezwaarte toe met 25%. Er is echt een groot fileprobleem dat moet worden opgelost. Er is meer mogelijk dan het kabinet voorstelt. Dat trekt 40 miljoen euro uit voor directe maatregelen en 60 miljoen voor maatregelen die pas later effect hebben. Dat vinden we een gemiste kans want er moet nu actie ondernomen worden. Daarom willen we de beschikbare 100 miljoen euro inzetten voor direct resultaat.

Spitsstroken openstellen, sneller en beter storingen verhelpen

Spitsstroken aan de linkerzijde moeten wat ons betreft normale rijstroken worden die altijd gebruikt kunnen worden. Storingen aan bruggen, sluizen en tunnels kunnen sneller worden opgelost door permanent meer monteurs de weg op te sturen. Ook willen we dat de kruizen boven de weg nauwkeuriger worden bediend zodat er niet onnodig rijstroken worden afgesloten bij een ongeval.

Meer investeren in infrastructuur:

In het algemeen vinden we, samen met onze partners in de mobiliteitsalliantie (NS, RAI, Bovag, de OV-bedrijven, Fietsersbond en meer) dat er structureel veel meer geïnvesteerd moet worden in onze infrastructuur: weg, trein, OV en fiets. Alleen zo houden we Nederland nu en in de toekomst goed bereikbaar.

Zie ook:

Agenda plenair debat Tweede Kamer