Einde aan lappendeken milieuzones

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer de keuze voor een geharmoniseerd systeem van milieuzones met eenduidige bebording gepresenteerd. De ANWB heeft bij het opstellen van het huidige regeerakkoord er op aangedrongen zo snel mogelijk te komen tot een nationaal uniform beleid voor milieuzones.

In dit systeem, dat in gaat op 1 januari 2020, kan een gemeente de toegang tot de milieuzone van dieselauto’s regelen. Benzineauto’s kunnen niet worden geweerd. De toegang wordt bepaald op basis van de Euroklasse van het voertuig. De Euroklasse van de meeste voertuigen kan op de website van de RDW worden opgezocht

Er zijn twee opties in 2020: alle dieselvoertuigen met Euroklasse 3 en hoger worden toegelaten, of alle dieselvoertuigen met Euroklasse 4 en hoger. Welke optie geldt wordt aangeduid met een geel of groen  gekleurd onderbord.

Personen- en bestelvoertuigen 2020
 

Vanaf 2025 wordt het systeem één euroklasse opgeschoven.
Het betreft hierdoor steeds voertuigen van ongeveer 20 of respectievelijk 15 jaar en ouder.

Ontheffingen voor campers, voertuigen van gehandicapten, en oldtimers ouder dan 40 jaar worden nu nog per gemeente geregeld. Na 2020 moet ook hiervoor een landelijke regeling komen.

Nummerplaatherkenning

Handhaving blijft plaatsvinden met camera’s op basis van automatische nummerplaatherkenning. Er hoeven hierdoor geen stickers te worden aangeschaft en achter de voorruit geplakt.

Met gemeenten die nog vóór 2020 een nieuwe milieuzone willen inrichten is afgesproken dat die al volgens dit systeem kunnen gaan werken.

Aandachtspunten

De ANWB herkent in de regeling een groot aantal punten die namens onze leden naar voren zijn gebracht. Het systeem kan daarmee op onze instemming rekenen. We vragen bij de verdere uitwerking nog wel aandacht voor een viertal punten:

  • Legitimering van de milieuzone. De milieuzone moet substantieel bijdragen aan verbetering van een luchtkwaliteit die onder de (nu nog EU-) norm is.
  • Monitoren van de luchtkwaliteit om te kunnen bepalen of de milieuzone kan worden opgeheven.
  • Opzetten en inrichten van 1 centrale website voor milieuzones voor personenauto’s. Hier is naast informatie over milieuzones in de diverse steden ook een overzicht van ontheffingsmogelijkheden en zijn deze ook aan te vragen. Ook voor deze ontheffingen (campers, voertuigen van gehandicapten, oldtimers) moeten landelijke uniforme regels gelden.
  • Invoeren van flankerend beleid (bv een sloopregeling) wanneer steden een milieuzone willen instellen.

Brief van staatssecretaris Van Veldhoven

Meer over milieuzones