Groot onderhoud aan bruggen en tunnels

Reactie ANWB

De komende tien jaar wordt een groot aantal tunnels en bruggen grondig gerenoveerd, duurzamer gemaakt en voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van bediening en beveiliging. ,,Het is de grootste opgave ooit in Nederland”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdag 17 januari in Rotterdam.

Verkeersbord wegwerkzaamheden

De start van de grootscheepse aanpak gebeurt in Zuid-Holland, de provincie met de meeste bruggen en tunnels. ,,Het gaat om vernieuwing en verjonging voor een langere periode”, aldus de minister.

Standaard technieken

Rijkswaterstaat gaat bij het vernieuwen van de tunnels en bruggen met standaard technieken werken. De Wantijbrug bij Dordrecht in de Randweg N3 krijgt als eerste een nieuw besturings- en bewakingssysteem. Het zal uitvoerig worden getest waarna het ook op andere plekken kan worden gebruikt.

Bron: ANP

Reactie ANWB

ANWB juicht het toe dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat flink investeert in onderhoud van bruggen en tunnels. Onderhoud is van groot belang voor een vitaal en betrouwbaar wegennet met voorspelbare reistijden. Juist de oeververbindingen zijn de kwetsbare elementen in ons hoofdwegennet. Alternatieven voor de reis zijn vaak niet op korte afstand voor handen. Wanneer dan een oeververbinding plotseling moet worden aangepakt, zoals met de Merwedebrug of Hollandse brug, is het vrijwel onmogelijk om dat te doen zonder enorme gevolgen voor het verkeer. Tijdig investeren en tijdig plannen van de ongetwijfeld optredende hinder kan veel ongeplande overlast voorkomen.

Zie ook:
Overzicht wegwerkzaamheden