Verkeersveiligheidscoalitie: investeren in verkeersveiligheid nu nodig

Minister van Nieuwenhuizen heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) donderdag 6 december naar de Kamer gestuurd. De Verkeersveiligheidscoalitie steunt de minister in de ambitie van nul verkeersdoden en roept Kabinet en Kamer op om vaart te maken met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. 

Ongeluk, aanrijding met fietser

Gaat niet goed

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal verkeersdoden stagneert en bedroeg 613 in 2017. Het aantal ernstig gewonden stijgt sinds 2006 onafgebroken en bedraagt momenteel naar verwachting rond de 21.400 personen. Nooit eerder was dit aantal zo hoog. 

Structurele investeringen nodig

Volgens de Verkeersveiligheidscoalitie zijn structurele investeringen nodig in een integraal verkeersveiligheidsbeleid. Het SPV besteedt terecht aandacht aan gedragsbeïnvloeding, één van de pijlers daarvan. Daarnaast moet echter ook dringend worden geïnvesteerd in onderhoud en aanleg van veilige (fiets)infrastructuur en goede handhaving. Tevens is aandacht nodig voor veiligere auto’s. Ook moet de ongevallenregistratie worden verbeterd; dit geeft immers essentiële informatie over de toedracht van ongevallen. Dit is nodig om gericht beleid op te kunnen baseren. Met name de registratie van ernstig gewonden biedt daarvoor kansen.

Manifest

In 2017 presenteerde de Verkeersveiligheidscoalitie het manifest ‘Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit’. Dit manifest is overgenomen in het regeerakkoord.

Brief ANWB aan Tweede Kamer betreffende aandachtspunten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Zie ook
Verkeersveiligheid een nationale prioriteit
ANWB en verkeersveiligheid