Verkeersslachtoffers 2017: Meer fatale ongevallen met elektrische fiets

Reactie ANWB

Ongelukken met e-bikes eisen steeds meer levens. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 57 mensen overleden door een ongeval met een elektrische fiets, ruim 42 procent meer dan in 2016 toen veertig mensen op e-bikes om het leven kwamen. Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een kwart op een e-bike. Veruit de meeste slachtoffers zijn ouderen.

Ongeluk, aanrijding fiets en auto

Onder e-bikes rekent het CBS zowel elektrische fietsen die de berijder tot 25 kilometer per uur een handje helpen als zogeheten speed pedelecs, die met een flinke inspanning 45 kilometer per uur halen en sinds vorig jaar voor de wet als bromfiets gelden. Het statistiekbureau heeft het aantal doden niet uitgesplitst naar de twee typen.

Populariteit e-bikes groeit

De populariteit van elektrische fietsen groeit, maar het stijgende aantal slachtoffers kan niet uitsluitend worden verklaard door het toegenomen aantal e-bikes. Brancheorganisatie RAI Vereniging schatte eerder in dat Nederland vorig jaar 22,8 miljoen fietsen rijk was. Daarvan zijn er 1,9 miljoen elektrisch, slechts iets meer dan 8 procent van het totaal. Vorig jaar werden wel 294.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht, bijna een derde van de totale verkoop. Overigens is slechts een fractie daarvan een speed pedelec.

In 2017 meer fietsers slachtoffer dan inzittende auto

Volgens het CBS zijn voor het eerst meer fietsers om het leven gekomen dan inzittenden van auto's. In 2017 overleden 206 fietsers door verkeersongelukken tegen 201 inzittenden van personenauto's. Het totale aantal verkeersdoden is voor het eerst in drie jaar juist iets gedaald. In totaal lieten 613 mensen het leven in het verkeer, een daling van 2,5 procent.

Regionale verschillen

Er zijn ook regionale verschillen. Zo steeg het aantal verkeersdoden in Zuid-Holland, Groningen en Overijssel, terwijl het in de overige provincies gelijk bleef of daalde. Noord-Brabant blijft ondanks een afname de provincie met de meeste verkeersdoden.

Stijging afgelopen jaren

Tussen het begin van de eeuw en 2014 halveerde het aantal verkeersdoden bijna, naar 570. In het jaar daarna steeg het aantal slachtoffers ineens met 9 procent, om in 2016 nog iets toe te nemen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wees het gebruik van smartphones achter het stuur toen aan als een van de oorzaken.

Bron: ANP

ANWB: vaart maken met uitvoering verkeersveiligheidambities kabinet 

De ANWB heeft kennisgenomen van de lichte daling van het aantal verkeersdoden. Ook al is dat aantal niet opnieuw gestegen, wat de ANWB betreft blijft actie dringend nodig. De onveiligheid in het verkeer is nauwelijks afgenomen ondanks alle goede initiatieven die er al worden genomen. De bond vindt het onacceptabel dat vorig jaar 613 mensen stierven in het Nederlandse verkeer. Daarmee zijn we ver verwijderd van de doelstelling van max. 500 verkeersdoden in 2020. De ANWB doet een beroep op de minister van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) om vaart te maken met de uitvoering van de verkeersveiligheidsambitie van het kabinet. 

Actie is nodig op meerdere terreinen. De ANWB is positief over de recente toezegging van de minister voor € 50 miljoen om N-wegen veiliger te maken. Zeker op provinciaal niveau zijn deze wegen vaker onveilig, zo constateerde de ANWB eerder op basis van eigen onderzoek. Ook moet dringend werk worden gemaakt van slimme handhaving en betere ongevallenregistratie. Deze en andere maatregelen zijn opgenomen in het Manifest “Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit” dat de ANWB samen met ruim 30 andere organisaties vorig jaar heeft opgesteld. Dat manifest is opgenomen in het regeerakkoord.

Niet in het minst blijft ook aandacht nodig voor het groeiend aantal ernstig verkeersgewonden, aldus de ANWB. Dat aantal bedroeg maar liefst 21.400 in 2016. Op basis van een voorzichtige schatting blijft 75% van de ernstig gewonden hun hele leven de gevolgen van het ongeval ondervinden.

Zie ook:
Gevaarlijke bermen N-wegen worden aangepakt (24 april 2018)
Verkeersveiligheid een nationale prioriteit in regeerakkoord (oktober 2017)
ANWB Streetwise