Gevaarlijke bermen N-wegen worden aangepakt

Reactie ANWB

Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Ongeveer een derde van de dodelijke ongelukken daar komt voort uit een botsing met een obstakel zoals een boom. Door bomen te verwijderen of vangrails neer te zetten kan veel leed worden voorkomen, is de achterliggende gedachte.

Provinciale weg 1520 x 855

De meerheid van de dodelijke ongevallen vindt plaats op regionale en lokale wegen, waar ook N-wegen onder vallen. Op N-wegen mag doorgaans niet harden worden gereden dan 80 kilometer per uur.

Verdeling 50 miljoen

Van de 50 miljoen euro gaat de helft naar de aanpak van N-wegen waar het Rijk zelf verantwoordelijk voor is, blijkt uit een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De andere helft gaat naar de provincies. Zij kunnen een aanvraag doen waarbij ze dan zelf 75 procent moeten bijleggen. Rijkswaterstaat werkt ook aan bermmaatregelen op autosnelwegen.

Bron: ANP

Reactie ANWB

De ANWB is het met minister van Nieuwenhuizen eens dat de N-wegen een relatief groot risico dragen voor de weggebruikers. Het provinciaal wegennet is ongeveer 6% van het wegennet en er vindt 25% van de ongevallen plaats.

Wij zijn verheugd dat het veiliger maken van provinciale wegen extra aandacht krijgt. De ANWB is al enkele jaren in overleg met de provincies om de risico’s, die aan de huidige inrichting van de wegen kleven, te verkleinen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Beluister interview met Ferry Smith (ANWB Belangenbehartiging) op BNR

Zie ook:
ANWB en verkeersveiligheid