Verkeersveiligheid een nationale prioriteit in regeerakkoord

De ANWB ziet met genoegen dat na een lang formatieproces er een regeerakkoord is gepresenteerd waaruit blijkt dat tijdens de formatie geluisterd is naar verzoeken en voorstellen van ANWB en haar partners op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. De ANWB is blij dat er zoveel belang wordt gehecht aan verkeersveiligheid en meer investeringen in (fiets)infrastructuur. 

Verkeersveiligheid speerpunt nieuw kabinet 

De ANWB is verheugd dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen en het gezamenlijke manifest “Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit” omarmt en ondersteunt. De ANWB is blij dat het kabinet daarmee kiest voor een pakket aan maatregelen in plaats van individuele maatregelen. Bovendien omarmt het nieuwe kabinet hiermee de samenwerking met alle betrokken partners bij het manifest.  

Extra geld voor infrastructuur op korte termijn

De nieuwe coalitie trekt de komende 3 jaar in totaal 2 miljard euro extra uit voor infrastructuur. Daarmee wordt een goed begin gemaakt om de bereikbaarheid op termijn te verbeteren en om de groei van de mobiliteit op te vangen. De ANWB vindt de verhoging voor de lange termijn (100 miljoen euro per jaar) nog onvoldoende. 

Mensen meenemen in overgang naar duurzame samenleving met slimme mobiliteit

De ANWB ondersteunt de ambitie om te komen tot een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Dit akkoord moet zekerheid gaan geven voor de consument, zodat die tijdig kan anticiperen op een zorgvuldige transitie naar zero emissie en slimme mobiliteit. De ANWB waarschuwt dat Nederlanders tot nu toe nog onvoldoende zijn meegenomen in deze snelle overgang. Op het terrein van slimme mobiliteit onderschrijft de ANWB het voornemen om via spelregels de privacy van consumenten te waarborgen. 

BTW verhoging van 6 naar 9% verkeerde keuze

Door het lage BTW-tarief te verhogen van 6 naar 9% worden toegangsprijzen van culturele, toeristische en recreatieve bestemmingen hoger. De ANWB vindt dat op dit moment een verkeerde keuze. Bij een groeiende economie is een dergelijke verhoging onlogisch. Dit zet de toegankelijkheid van culturele en andere vrijetijdsbestemmingen voor huishoudens met een kleine beurs onnodig onder druk. De ANWB is verheugd met de voortzetting van het beleid ten aanzien van Nationale Parken. Dat programma is van groot belang voor de toeristische ontwikkelingen, maar ook voor natuurbescherming en de sociaaleconomische ontwikkeling van regio’s.