Nieuw knooppunt Joure (A6/A7) in gebruik

Het nieuwe knooppunt Joure (A6/A7) is gedeeltelijk in gebruik genomen. Het verkeer wordt gefaseerd van de oude rotonde gehaald. Vanaf maandag 16 oktober rijdt het verkeer dan niet meer over de rotonde.

Knp. Joure, nieuwe situatie

Op de A6 en de A7 zullen de komende maanden nog verschillende verkeersmaatregelen nodig zijn omdat de aannemer nog volop aan het werk is. Verkeer van en naar Joure heeft nog wel te maken met tijdelijke (omleidings)routes. Dat duurt t/m december.

Eind 2017

Eind 2017 is het knooppunt gereed. De rijbaan van Heerenveen (A7) naar Lemmer (A6) is dan een doorgaande route. Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek, met fly-overs.

Hoe ziet het nieuwe knooppunt eruit?

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Zie ook:
Hoe druk is het nu op de weg bij knp. Joure?

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.