Grote steden slibben dicht na 2030

Uit het vierjaarlijks onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt  dat het verkeer de komende jaren flink blijft toenemen. Vooral de groei van het personenvervoer in en rond de grote steden stelt nieuwe kabinetten voor een grote opgave.

File, verkeersdrukte A2


De onderzoekers waarschuwen dat ook het goederenvervoer tussen de Randstad en het achterland sterk blijft toenemen. Als er niets gebeurt, kunnen er na 2030 op de weg en op het spoor knelpunten ontstaan op de routes van de grote steden naar Duitsland en vice versa. De binnenvaart kan voorlopig wel uit de voeten, al ondervindt die mogelijk wel hinder bij laag water.

Minder openbaar vervoer in dun bevolkte gebieden

Omdat in delen van Zeeland, Limburg en Noord-Nederland steeds minder mensen wonen, trekken openbaarvervoerbedrijven zich de komende jaren wat uit die streken terug. Voorzieningen worden voor inwoners van die regio's daardoor moeilijker bereikbaar.

A1, A2, A15 en A58 blijven knelpunten

Het ministerie verwacht dat zowel het wegverkeer als het openbaar vervoer in de grote steden na 2030 onder druk komt te staan. Maar ook verbindingen met steden als Amersfoort, Zwolle, Breda en de regio Arnhem-Nijmegen moeten worden verbeterd.

Automobilisten moeten rond de vijf grote steden op files blijven rekenen. Vooral op de A1, A2, A15 en A58 blijft het te druk.

Vervoersvormen op elkaar laten aansluiten

Dat het aantal auto's blijft toenemen is de opvallendste conclusie, aldus de minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen. Ze ziet weinig heil in rekeningrijden, maar pleit voor het beter op elkaar aansluiten van verschillende vormen van vervoer. Ook moet er volgens Schultz meer geld naar de wegen rond de steden. 
Voor het onderhoud en de verbetering van verkeersnetwerken die tot 2030 nodig zijn, ligt al geld klaar. Het onderzoek dat maandag is verschenen bevat aanbevelingen voor wat er daarna moet gebeuren.

Mobiliteitsalliantie

Het rapport bevestigt de noodzaak om het beleid ingrijpend te wijzigen, aldus brancheorganisaties en ov-bedrijven verenigd in de Mobiliteitsalliantie. Als de economie jaarlijks met 2 procent groeit en het beleid blijft ongewijzigd dan zal de economische schade door onder meer files stijgen van de huidige circa 2,5 miljard euro naar 6 miljard euro per jaar in 2040. Volgens de vervoerscoalitie is jaarlijks minstens 1 miljard euro aan extra investeringen in de digitale en de fysieke infrastructuur noodzakelijk.

Bron: ANP