Aantal verkeersdoden blijft stijgen

ANWB: grote zorgen over stijgend aantal verkeersdoden

Het aantal mensen dat in het verkeer om het leven is gekomen, is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2016 overleden 629 mensen, acht meer dan in 2015. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. In 2015 werd ook al een stijging gemeld, die fors uitviel ten opzichte van 2014 (+51).

Ambulance

Slachtoffers

Onder autobestuurders vielen naar verhouding de meeste slachtoffers (30 procent), vooral onder automobilisten tussen de 18 en 25 jaar en boven de 75 jaar. 231 inzittenden van personenauto's kwamen om het leven, van wie 186 achter het stuur zaten en 45 passagier waren. Onder fietsers vielen 189 dodelijke slachtoffers en onder voetgangers 51.

Verder kwamen 45 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers, 38 scootmobielrijders, 23 mensen in bestelauto's, zes mensen in een vrachtwagen en drie mensen in een brommobiel om het leven. Twee verkeersdoden vallen in de categorie overig of onbekend.

Tijdens spitstijden meeste slachtoffers

In de spitstijden tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 komen de meeste automobilisten om bij een ongeluk. In Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was dat aantal het laagst.

Reactie ANWB

De ANWB maakt zich ernstige zorgen over het aantal verkeersdoden dat afgelopen jaar opnieuw steeg De meeste doden waren te betreuren onder de jongste en de oudste deelnemers in het verkeer. Volgens de bond is er dringend actie nodig is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en roept op om verkeersveiligheid tot prioriteit te maken in het nieuwe regeerakkoord.

Volgens de ANWB is er een pakket aan maatregelen nodig om verkeersveiligheid te verbeteren. Twee weken geleden boden 32 organisaties, waaronder de ANWB, een manifest aan aan leden van de Tweede Kamer, met het uitdrukkelijke verzoek om verkeersveiligheid in het nieuwe regeerakkoord op te nemen. Tijdens die bijeenkomst spraken alle aanwezige kamerleden - afkomstig uit alle kleuren van het politieke spectrum- hun steun uit over dit plan. Samen met de overheid willen deze organisaties werken aan vijf thema’s waarvan zij verwachten dat ze aantoonbaar zullen bijdragen aan de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Deze thema’s zijn:
•    Veilige infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers
•    Innovatieve middelen inzetten (bijv. technologie in voertuigen)
•    Opleiding en beïnvloeding van verkeersgedrag.
•    Meer en effectievere handhaving,
•    Betere ongevallenregistratie, monitoring en proactief beleid

Het verkeersveiligheidsmanifest is hier (URL) te lezen.

De ANWB benadrukt dat er naast het groeiend aantal verkeersdoden jaarlijks ook een enorm aantal ernstig gewonden valt. In 2015 waren dat ruim 21.300 mensen. In het najaar wordt bekend gemaakt hoeveel ernstig gewonden in 2016 zijn gevallen.

Reactie Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet het rijden onder invloed en het gebruiken van de smartphone achter het stuur als de grootste boosdoeners. Directeur Felix Cohen van VVN zegt niet verbaasd te zijn over de nieuwe stijging van het aantal verkeersdoden. ,,Zolang er niets gedaan wordt aan de oorzaken zal deze lijn doorzetten."

Niet reageren op je smartphone

Hij pleit voor nog meer actie om mensen ervan te doordringen dat ze niet meer met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden. ,,Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet.”

 

Bron: ANWB en ANP

Zie ook:
ANWB en verkeersveiligheid