Mogelijk hogere boete voor notoire hardrijder

Reactie ANWB

Hardrijders moeten in de toekomst wellicht rekening houden met hogere boetes naarmate ze vaker de fout ingaan. De verkeersveiligheid kan mogelijk verbeteren met een dergelijk progressief boetestelsel. Er is daarom aanleiding om de mogelijkheden voor zo'n boetestelsel verder te verkennen.

Politie

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag 20 juni om nader onderzoek gevraagd door het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau, de politie en de rechtspraak. Hij wil weten of een progressief boetestelsel uitvoerbaar, haalbaar en te handhaven is.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat een hogere boete voor hardrijders die vaker in de fout gaan, kan leiden tot naar schatting jaarlijks 5 procent (30) minder verkeersdoden en tot 2 procent (400) minder ernstige verkeersgewonden.

Bron: ANP

Reactie van de ANWB

De ANWB staat in principe positief tegenover een progressief boetestelsel. De bond heeft altijd gepleit voor een verkeersboetestelsel dat maximaal bijdraagt aan verbetering van de verkeersveiligheid en dat lijkt met dit nieuwe systeem ook het geval te zijn. Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) kan een progressief boetestelsel namelijk leiden tot een vermindering van 40 verkeersdoden en 300 ernstig gewonden per jaar, een belangrijk argument om deze plannen door te zetten.

De ANWB is het echter oneens met het voornemen van de minister om dit nieuwe verkeersboetestelsel ‘budgetneutraal’ in toe voeren. Dat zou betekenen dat de huidige opbrengsten uit de verkeersboetes en kosten van het systeem gelijk blijven aan het huidige niveau. De ANWB vindt dat een verkeerd signaal. Als het nieuwe verkeersboetestelsel het gewenste effect heeft op het gedrag van verkeersovertreders zouden de boeteopbrengsten volgens de ANWB na verloop van tijd juist minder moeten worden.

Zie ook:
Info verkeersovertredingen Nederland
 

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.