Trajectcontroles op 11 provinciale wegen

Op provinciale wegen in de provincies Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeland komen binnen nu en twee jaar trajectcontroles. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Snelheidsovertredingen vergroten het risico op aanrijdingen en de ernst van de gevolgen van aanrijdingen. De ANWB is daarom in principe positief over dit voornemen.

Provinciale N-weg

De ANWB verwacht dat het instellen van trajectcontroles een duurzaam effect kan hebben op het rijgedrag van weggebruikers, omdat de snelheid over een langer traject wordt gemeten. Bovendien krijgen weggebruikers de gelegenheid foutjes in hun snelheidsgedrag  te corrigeren. Daardoor worden de echte overtreders  beboet en niet de mensen die per ongeluk even te snel rijden. De verwachte effecten op de verkeersveiligheid moeten wat de ANWB betreft leidend zijn bij de selectie van de wegen waar trajectcontroles worden ingesteld.

Ook andere maatregelen nodig voor verkeersveiligheid

Overigens is de ANWB van mening dat ook andere maatregelen nodig blijven om de verkeersveiligheid op de provinciale wegen te verbeteren. Eerder onderzoek van de ANWB wees uit dat de verkeersveiligheid op provinciale wegen kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het afschermen van obstakels in de berm, het verbreden van wegen of het aanbrengen van rammelstroken die verhinderen dat weggebruikers  in de berm raken. In 2014 heeft de ANWB hierover aanbevelingen gedaan aan alle provincies.
Bekijk de rapporten

Waar worden controles ingevoerd

De 11 wegen waarop de controles worden ingevoerd zijn wegen waarop het percentage ongelukken en de risicofactoren hoog zijn en waar vaak te hard wordt gereden. Het gaat om wegen met twee of vier rijstroken. Op deze wegen komen flitspalen die met elkaar gekoppeld worden. Zo wordt de gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand gemeten.

Met de provincies is een akkoord bereikt over de volgende 11 N-wegen:
Provincie Flevoland:
N706, Vogelweg tussen de A27 en Lelystad Airport

Provincie Friesland: 
N351, tussen Wolvega en Oosterwolde
N381, tussen Drachten en Donkerbroek

Provincie Limburg: 
N275, tussen Blerick en Nederweert
N564, tussen Weert en grens België
N277, tussen Ysselsteyn en Zeeland
N270, tussen Venray en Ysselsteyn

Provincie Utrecht:
N230, provinciale deel van de Zuilense Ring (oostelijk gedeelte)
N414, tussen Eembrugge en Bunschoten

Provincie Zeeland:
N253, Rondweg Sluis
N256, Zeelandbrug

De verwachting is dat het nog zo’n twee jaar zal duren voordat de controles op de provinciale wegen daadwerkelijk van start gaan. Het OM maakt binnenkort meer locaties bekend.

Eerder verschenen:

Trajectcontroles op provinciale wegen (13 februari 2017 met reactie ANWB)