Trajectcontrole op provinciale wegen

Binnen nu en twee jaar komen er trajectcontroles op een aantal provinciale wegen. Dat kondigt landelijk verkeersofficier Achilles Damen aan.  

Provinciale weg 1520 x 855

Bijna een kwart van de 621 doden in het verkeer in 2015 viel op provinciale wegen, terwijl die maar zes procent van het wegennet beslaan. Meestal gaat het om lange wegen, met één rijstrook, geen middenberm, bomen langs de weg en veel kruispunten. De maximale snelheid is meestal tachtig kilometer per uur.

Niet iedere weg is geschikt

Wegbeheerders doen al veel om de wegen aan te passen, maar snelheidsduivels blijven. Trajectcontrole is dan een goed middel om de snelheid omlaag te krijgen. Niet iedere gevaarlijke weg is echter geschikt voor trajectcontrole. „Dat kan alleen wanneer je over een lang tracé snelheid kan meten, met niet te veel op- en afritten of zijwegen. We hebben vijftien tot twintig wegen op het oog. Van Twente tot de kop van Noord-Holland”, zegt Damen.

Bron: www.haarlemsdagblad.nl

Reactie ANWB

De ANWB is van mening dat het controleren van snelheden een relatie moet hebben met het verbeteren van de verkeersveiligheid. Autosnelwegen zijn relatief veilige wegen. Op provinciale wegen, waar relatief veel ongevallen gebeuren, zou vaker gecontroleerd moeten worden. Voor het controleren van de snelheid zijn trajectcontroles wat de ANWB betreft een beter middel dan flitskasten. Met trajectcontroles  meet je de gemiddelde snelheid over een langer traject en worden weggebruikers in staat gesteld om kleine onzorgvuldigheden te corrigeren. Weggebruikers zullen ook hun snelheid over een langere afstand aanpassen in plaats van alleen even in te houden bij een flitspaal. Er zijn echter situaties denkbaar waarin controles met een flitspaal wel zinvol zijn, bijvoorbeeld ter plaatse van kruisingen.
 

Zie ook:
Veiligheid provinciale wegen
ANWB en verkeersveiligheid
Flitsers op Nederlandse snelwegen