Mobiliteitsalliantie breidt uit met nieuwe partijen

Bij de Mobiliteitsalliantie, het onlangs gelanceerde samenwerkingsverband van organisaties in de mobiliteitsbranche, hebben zich nieuwe partijen aangesloten.

BOVAG, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), reizigersorganisatie ROVER, MKB Infra, de Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR), Qbuzz, de Federatie voor Historische voertuigen (FEHAC) en de Fietsersbond zijn de nieuwe partijen die het manifest ‘Vooruit!’ onderschrijven, en zich committeren aan de alliantiedoelstelling om gezamenlijk een nieuw, duurzaam mobiliteitssysteem in te richten. Op 9 maart aanstaande organiseert de groeiende sectorcoalitie ‘Het Nationale Mobiliteitsdebat’ in de Jaarbeurs in Utrecht.

Maatschappelijk draagvlak versterkt

Het recente aansluiten van de zeven organisaties is een bijzondere mijlpaal voor de alliantie. Niet alleen wordt daarmee het maatschappelijk draagvlak versterkt, waarbij zowel de ondernemers als de (zakelijke) reiziger breed zijn vertegenwoordigd, maar bovenal is de uitbreiding een belangrijke versterking van de slagkracht richting de politiek.

Het Nationale Mobiliteitsdebat

Op 9 maart, minder dan een week voor de Tweede Kamerverkiezingen, organiseert de alliantie ‘Het Nationale Mobiliteitsdebat’ in de Jaarbeurs in Utrecht. In dit debat, onder leiding van Rens de Jong (BNR), gaan Tweede Kamerleden tijdens meerdere debatrondes met elkaar, met de alliantiepartijen en de aanwezige gasten in discussie over de toekomst van de mobiliteit van Nederland.

Verdere uitbreiding en verdieping

In de komende weken werken de bondgenoten samen verder aan de verdieping en concretisering van het manifest Vooruit! Ook werkt de alliantie aan een politieke agenda en wordt ingezet op verdere verbreding met meer nieuwe partijen die samenwerking ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en economische groei nastreven.

De komst van een nieuw kabinet is een uitgelezen moment om de toekomstvisie en oplossingen vanuit de sector onder de aandacht van politici te brengen. Keuzes voor de toekomst moeten nu gemaakt worden: de alliantiegenoten willen daarbij graag een gesprekspartner zijn. Hun boodschap is duidelijk: ‘mobiliteit moet en kan anders’. Het moet en kan duurzamer, slimmer, eerlijker, flexibeler en veiliger. 

Over de Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een uniek, breed samenwerkingsverband, dat werd geïnitieerd door ANWB, RAI Vereniging, TLN, NS, KNV, HTM, RET, GVB en Transdev vanuit een gedeeld gevoel van urgentie en met één gezamenlijk doel: Nederland vooruit helpen. De partijen pleiten voor een gezamenlijke, integrale lange termijn visie op mobiliteit. Ingericht vanuit het perspectief van de gebruiker, duurzaam, met aandacht voor alle modaliteiten en met optimale afstemming daartussen. Op 16 december 2016 werd het startschot van de Mobiliteitsalliantie gegeven met de presentatie van het manifest Vooruit