Bond Van Verzekeraars: Aantal aanrijdingen schiet wederom fors omhoog

Het aantal ongevallen in het verkeer is wederom fors gestegen. Noteerden verzekeraars in 2015 zo’n 565.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, vorig jaar steeg dat met liefst tien pro-cent naar circa 625.000 claims.   


Verzekeraars willen het tij keren met het dit voorjaar gelanceerde Verkeersveiligheidsmanifest, dat in het Regeerakkoord is opgenomen. De branche roept – gezien de alarmerende cijfers in de nieuwste Risicomonitor Verkeer – de politiek op tot spoed om het manifest ook daadwerkelijk in verkeersveiligheidsbeleid om te zetten.

Toename

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag het totaal aantal verkeersclaims - dus inclusief aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s – toenemen met ruim acht procent tot ongeveer 905.000 claims. Dit jaar is door CVS de berekeningsmethodiek licht aangepast om de particuliere en zakelijke claims beter van elkaar te kunnen onderscheiden. De trend is dezelfde: meer ongevallen. Ook in 2015 signaleerden verzekeraars al een toename van het aantal aanrijdingen.

Verkeersveiligheidsmanifest snel realiseren

Verkeersongevallen zorgen dagelijks voor veel leed bij slachtoffers en nabestaanden en een oplopende schadepost van intussen 14 miljard euro per jaar, kijken naar (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging. In 2016 vielen 629 doden in het verkeer, een toename voor het tweede jaar op rij. In 2015 waren dat er 621. 
Verkeersveiligheidsmanifest

Niet meer in de top drie

Nederland staat dan ook niet langer in de top drie van meest verkeersveilige landen in Europa. Het Verbond was dit jaar één van de initiatiefnemers van het Verkeersveiligheidsmanifest, een brede sa-menwerking van 32 organisaties om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. In het manifest staan tal van aanbevelingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.  Verzekeraars zijn ver-heugd dat het kabinet Rutte-III in het Regeerakkoord het manifest heeft overgenomen. Algemeen di-recteur Richard Weurding van het Verbond: “Nu is het zaak om van papier praktijk te maken om het tij te keren.”

Afleiding tegengaan, infrastructuur aanpakken

De oplopende ongevalscijfers hebben meerdere oorzaken. Door de opbloeiende economie maken we meer kilometers op de weg en dat leidt tot meer aanrijdingen. Verzekeraars pleiten voor aanpassing van de ‘hot spots’ in de infrastructuur, zeker de 30km-zones, want doordat het steeds drukker wordt op de deels gedateerde infrastructuur gaat het ook vaker mis. Een belangrijk thema blijft smartphone-gebruik in het verkeer van zowel autobestuurders als fietsers. Het Verbond benadrukt het belang om afleiding in het verkeer aan te pakken - evenals ander asociaal verkeersgedrag.

Grote regionale verschillen, toenemend aantal aanrijdingen met dieren

De Risicomonitor Verkeer laat opnieuw grote regionale verschillen zien. Verzekeraars krijgen uit de zuidelijke provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg de meeste particuliere verkeersclaims per 1.000 huishoudens. In Groningen en Drenthe zijn de minste aanrijdingen per 1.000 huishoudens. Voor het eerst is in de monitor een inventarisatie gemaakt van het aantal aanrijdingen met dieren, dat een stijgende lijn vertoont. Vorig jaar botsten zo’n 7800 autobestuurders tegen een hert, zwijn of ander (wild) dier. Opgeteld over de afgelopen vier jaar vinden de meeste ongevallen met dieren plaats in de provincie Gelderland (ruim 4.000), gevolgd door Brabant en Overijssel met iets meer dan 3.000 aanrij-dingen. In de provincie Flevoland (bijna 900) komen ongevallen met wild beduidend minder vaak voor. 

Bron: Verbond Van Verzekeraars

Zie ook:

Reactie ANWB op stijging ongevallen in het verkeer 
Risicomonitor Verkeer 2017 (pdf)
ANWB en verkeersveiligheid