Veel alcoholincidenten rondom feestdagen

Het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol een rol speelt, piekt tijdens het weekeinde voor Kerst en de jaarwisseling. Rond de viering van Sinterklaas en ook tijdens de kerstdagen zelf blijven pieken uit.

Verkeer op de snelweg

Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. De partijen analyseerden de incidenten die plaatsvinden in de zeven weekenden tot aan de Kerst en de vier weekenden na Oud & Nieuw. Daarbij maakten ze gebruik van verkeersongevallendata van de politie van 2014 tot en met 2016.

BOB

Verkeer en alcohol gaan sowieso niet samen. Maar politie en verzekeraars roepen iedereen die nog moet rijden rondom de feestdagen op, om ook dan alcohol te laten staan (BOB). Zo kan de laatste week van het jaar voor iedereen een feest blijven.

Jaarwisseling en weekend voor Kerst uitschieters

Het aantal alcoholongevallen tijdens de jaarwisseling ligt 29 procent hoger dan op een gemiddelde weekenddag. Dat komt neer op liefst 45 ongevallen waarbij alcohol in het spel was op zowel oudjaar- als nieuwjaarsdag. Gemiddeld vallen op beide dagen 15 ‘alcoholslachtoffers’ in het verkeer, zowel doden als (ernstig) gewonden. Ook in het weekend voor Kerst blijken gemiddeld meer bestuurders met een slok teveel op achter het stuur te kruipen. Het percentage ongelukken met alcohol ligt dan 21 procent hoger. Dat komt op de vrijdag, zaterdag en zondag gemiddeld neer op 42 ongevallen en 13 slachtoffers op elk van die dagen door drank in het verkeer.

Mannen risicogroep

De analyse maakt duidelijk dat de alcoholongevallen rond de Kerst vooral plaatshebben aan het begin van de nacht, iets na de klok van twaalf uur. Tijdens Oud & Nieuw gebeuren de meeste alcoholgerelateerde ongelukken in de (vroege) ochtend, tussen 4.00 en 9.00 uur. Opvallend is dat bij alle ongelukken waarbij drank in het spel was, mannen veel vaker als schuldige zijn betrokken dan vrouwen (81 om 19 procent). Rond Kerst is dat verschil met respectievelijk 76 en 24 procent iets kleiner, maar nog altijd groot. De meeste alcoholongevallen zijn eenzijdige aanrijdingen.

Ongevallen registreren

Goede ongevalscijfers zijn cruciaal om de verkeersveiligheid te verbeteren, dat vindt ook de ANWB – en Nederland weer terug te brengen in de top drie van verkeersveilige landen (nu een negende plek op de wereldranglijst). Deze analyse is gemaakt op basis van de beschikbare politieregistraties. In werkelijkheid vinden meer ongevallen plaats, zowel met auto’s als met fietsers en voetgangers. Het doel van STAR is simpel: het registreren van álle verkeersongevallen. Daarom roepen de initiatiefnemers iedereen op via MobielSchadeMelden.nl ongevallen te melden, om zo op makkelijke wijze de verzekeraar te informeren en gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat te helpen de verkeersveiligheid te vergroten.

Bron: STAR (Smart Traffic Accident Reporting)