Aantal aanrijdingen en ernstig gewonden fors gestegen

Reactie ANWB

Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat het aantal aanrijdingen in 2016 met 10% is gestegen; van 565.000 naar 625.000. En uit de ciifers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat ook het aantal ernstig gewonden is gestegen naar 21.400. Het hoogste aantal sinds 1993. De ANWB betreurt het, dat de doelstellingen voor 2020 (max 500 doden in het verkeer en max 10.300 ernstig gewonden) volledig uit het zicht raken. Het was al bekend dat het aantal verkeersdoden steeg van 621 in 2015 naar 629 in 2016.

Ongeluk, aanrijding met fietser

De cijfers van de verzekeraars geven zelfs nog een te positief beeld van de onveiligheid: (eenzijdige) fietsongevallen leveren namelijk meestal geen schadeclaims op bij de verzekeraars. Er gebeuren veel ongevallen met de fiets waarbij relatief veel gewonden vallen. De cijfers worden daarmee dus eigenlijk nog ongunstiger.

Signaal

De toenemende onveiligheid is een duidelijk signaal dat er vaart gemaakt moet worden met een brede aanpak van de verkeersonveiligheid. In het verkeersveiligheidsmanifest dat de regering Rutte III in het regeerakkoord heeft opgenomen staan tientallen aanbevelingen, zoals het beter inrichten van 30km/uur-zones en veiligere fietsinfrastructuur. Ook door veiligere en slimmere voertuigen kan de veiligheid in het verkeer worden vergroot. 

Verkeersgedrag

Naast een betere ongevallenregistratie, goede weginrichting en verkeershandhaving, is verkeersgedrag een belangrijke pijler van het manifest. Teveel drinken en te hard rijden zorgen respectievelijk voor ongeveer 20 procent en 30 procent van de ongevallen, en daarbovenop komt nog een groeiend probleem: afleiding door gebruik van de smartphone. 

Nederland 'ingehaald'

Vele tientallen jaren heeft Nederland zich erop kunnen beroemen een van de verkeersveiligste landen ter wereld te zijn. Dat is intussen achterhaald; Nederland wordt door menig Europees land ingehaald wat betreft verkeersveiligheid. Naast Groot Brittannië, Malta, Zweden en Noorwegen nu ook door Zwitserland, Denemarken, Ierland en Spanje.

Leed en miljarden euro's 

Afgezien van de honderden mensenlevens en het onnoemelijke leed van ernstig gewonden, kost verkeersonveiligheid ons jaarlijks 14 miljard euro. Het is dus keihard nodig en financieel alleszins de moeite waard om te investeren in verkeersveiligheid. 

Verkeersveiligheid moet in Nederland weer prioriteit krijgen!

Bron: ANWB / Bond Van Verzekeraars

Zie ook:
ANWB en verkeersveiligheid