VVN: Gebruik smartphone door autobestuurder zwaar bestraffen

Reactie ANWB

Veilig Verkeer Nederland (VVN) stelt in een brandbrief aan demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat bellen en appen achter het stuur even zwaar bestraft moet worden als rijden met een slok op. Alleen door het gebruik van de smartphone in de auto als een zwaar verkeersdelict te bestempelen, zullen automobilisten hun rijgedrag aanpassen en zal het aantal verkeersslachtoffers afnemen.  

Telefoneren achter het stuur

Minister Blok kondigde eerder aan, dat roekeloos rijgedrag toekomstig harder wordt aangepakt. Daarbij wordt echter niet het gebruik van de smartphone genoemd als vergrijp dat moet worden afgeremd. Maar als je niet de belangrijkste oorzaak van de stijging van het aantal doden en ernstig gewonden aanpakt, span je het paard achter de wagen, zegt VVN-directeur Cohen.

Uitbannen bellen / appen achter het stuur

In de brandbrief schrijft VVN-directeur Cohen dat het technisch mogelijk is om smartphonegebruik tijdens het rijden helemaal onmogelijk te maken. Hiermee voorkom je afleiding door de smartphone met 100%. En iedereen wil toch dat de kans op ongevallen vermindert. Het is volgens Cohen dan ook de hoogste tijd serieus werk te maken van het uitbannen van bellen en appen achter het stuur.

Stijging verkeersslachttoffers en populariteit smartphone

Heel lang ging het goed met het terugdringen van verkeersslachtoffers. Vielen er in 2000 nog 1166 doden, in 2014 waren dat er 570. Maar de laatste jaren stijgen de cijfers weer tot 629 vorig jaar. Niet geheel toevallig parallel lopend aan de toenemende populariteit van de smartphone. Daarbij komt dan ook nog het aantal ernstig gewonden, dat ook met vele honderden tot boven de 21.000 is gestegen.

Wet moet helpen bij preventie

Cohen is verheugd dat minister Blok een wet voorbereidt die roekeloos rijden sneller zal bestraffen. Maar daarbij moet overduidelijk worden opgenomen dat naast rijden onder invloed en een absurd hoge snelheid, óók het gebruik van de smartphone strafbaar is. De wet moet helpen bij preventie. Vandaar dat VVN  de minister aanspoort nu actie te ondernemen.

Bron: De Telegraaf


Wat vindt de ANWB?

Afleiding door het gebruik van smartphones en ingebouwde touchscreens tijdens het rijden is een groot risico voor de verkeersveiligheid. De afleiding die ontstaat door het gebruik van social media en (handheld) bellen zijn in het bijzonder gevaarlijk. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een ongeluk als je appt tijdens het rijden met maar liefst 2,4x toeneemt.

De ANWB ziet in handhaving op het verbod een belangrijke interventie om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten. Daarnaast moedigen wij alle weggebruikers aan om MONO te rijden. 

De ANWB pleit niet voor een  verbod op smartphone- of touchscreen gebruik in de auto. Rijtaakondersteunende functies kunnen namelijk bijdragen aan meer verkeersveiligheid of een betere doorstroming. Zo geven routenavigatie-apps verkeersinformatie en waarschuwingen voor potentieel gevaarlijke situaties. Deze functionaliteiten moeten dan wel op een zodanige manier gebruikt kunnen worden dat dit geen negatieve invloed heeft op de rijtaak, namelijk door de route voor het wegrijden in te stellen en de telefoon in een telefoonhouder te klemmen. 

Het onderwerp afleiding in het verkeer’ is één van de punten in het verkeersveiligheidsmanifest, dat de ANWB samen met 31 andere organisaties recent heeft aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 25-03-2022)

Zie ook:

ANWB en verkeersveiligheid