Vaker boetes voor kleine snelheidsovertreding

Reactie ANWB

Steeds vaker krijgen mensen een verkeersboete op de deurmat voor een relatief kleine snelheidsovertreding. Ook wie (na correctie) maar 1 kilometer per uur te hard rijdt, kan al de klos zijn door het gebruik van nieuwe verkeerscamera's.

Verkeersboete

Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die het AD kreeg door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

3,1 miljoen boetes

Vorig jaar werden 3,1 miljoen boetes uitgedeeld aan bestuurders die hooguit 5 kilometer te hard hadden gereden, een stijging van 31 procent ten opzichte van 2014. In 69.000 gevallen werd vorig jaar een boete opgelegd voor 1 kilometer per uur (na correctie) te hard rijden.

Politiebond ANPV vindt dat justitie te ver gaat en noemt de boetes in de krant  ,,een verkapte vorm van belasting''.

Bron: ANP

Reactie ANWB:

Uitgangspunt voor de ANWB is altijd dat de verkeersveiligheid gediend moet zijn met controles. De ANWB vindt het daarom zinniger te discussiëren over de plaats waar er gecontroleerd wordt. Dat is voor de verkeersveiligheid beter en ook voor het begrip van de (bekeurde) weggebruikers. Bovendien vindt de  ANWB dat er veel meer controlecapaciteit moet worden ingezet in de vorm van staandehoudinge,  omdat alleen daarmee de meest kwalijke overtredingen bestreden kunnen worden zoals afleiding en alcoholgebruik. Dat is immers niet te ‘fotograferen’. Staandehoudingen hebben ook meer effect dan een digitale, administratieve afhandeling van een overtreding. Tenslotte zouden de boetes beter in overeenstemming gebracht kunnen worden met de gevaarzetting van de overtreding. Daarin past ook de mate van overschrijding van de limieten. 

Zie ook:
Verkeersovertredingen Nederland
Boete uit het buitenland