Max Verstappen bij de ANWB

Verkeersveiligheidsdiner 7 september

De Nederlandse top op het gebied van verkeersveiligheid kwam bij elkaar tijdens een diner op 7 september 2016. Speciale gast was Max Verstappen. De ANWB was organisator en gastheer van dit werkdiner. Alle deelnemers zetten zich in om het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer te verminderen.

Jarenlang daalde het aantal verkeersdoden. Sinds 2014 is er weer sprake van een stijging. Vele factoren spelen een rol, waaronder de toenemende drukte en diversiteit van vervoersmiddelen. Aan verkeersveiligheid zitten zoveel kanten, dat de oplossing niet vanuit 1 partij kan komen. Het verkeersveiligheidsdiner bevordert de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Max Verstappen

Max Verstappen vertelde op 7 september wat veiligheid voor hem betekent. Zowel in de Formule 1 auto als op de openbare weg. Hij vertelde hoe hij zijn kennis uit de racewereld toepast in het dagelijkse verkeer. Hij gaf een paar tips om betere focus te hebben op de weg, die heel eenvoudig en effectief zijn. Daarmee gaf Max de aftrap voor het diner.
Bekijk hier het interview met Max Verstappen terug

Verkeersveiligheidsdiner

Het vorige verkeersveiligheidsdiner resulteerde in de vorming van werkgroepen die aan de slag zijn gegaan met een aantal thema’s. De resultaten van de werkgroepen werden op 7 september besproken en verdere acties werden vastgesteld.

Lees ook wat de ANWB doet op het gebied van verkeersveiligheid