Reizigers vergeten minder vaak uit te checken

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer dat vergeet uit te checken is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Vorig jaar daalde het aantal ritten waarbij een geregistreerde in- of uitcheck ontbrak tot 1,3 procent. Het jaar daarvoor was dat 1,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het nationaal openbaar vervoer beraad (NVOB) is gedaan.

Aantal verzoeken om geldteruggave gestegen

De afgelopen jaren steeg het aantal verzoeken om geldteruggave die in verband met een gemiste uitcheck werd gedaan. In 2014 kregen de ov-bedrijven 440.000 verzoeken om terugbetaling van het te veel betaalde geld, in 2015 waren dat er 579.000. Daardoor daalden de inkomsten die de ov-bedrijven aan vergeten uitchecks overhielden van 16 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro, een daling van 75 procent. 

ANWB blij met daling

De ANWB is blij met de daling, maar wijst er op dat de komende jaren diverse treindiensten van NS zullen overgaan naar regionale vervoerders. Daardoor zal het aantal stations met paaltjes van verschillende vervoerders toenemen en daarmee ook de complexiteit van het in- en uitchecken voor de reizigers. Daarom blijft de ANWB voorstander van versneld toewerken naar één keer in- en uitchecken in de treinketen voor alle reizigers.

Twee jaar geleden is op aandringen van de ANWB en ROVER het eerst onderzoek gedaan naar het totaalbedrag van de incomplete transacties. Toen is afgesproken dat dit onderzoek om het jaar herhaald wordt.

Zie ook

ANWB en openbaar vervoer