ANWB onderzoek draagt bij aan veilige wegen in Friesland

De provincie Friesland maakt serieus werk van het veiliger maken van haar wegen en stelt hiervoor 30 miljoen euro ter beschikking. Ruim 70 trajecten, kruispunten en oversteekplaatsen moeten vóór het einde van de coalitieperiode al veiliger zijn. De benoemde wegen krijgen onder andere betere markering en stevige bermen. Ook kruispunten en oversteekplaatsen worden veiliger gemaakt.

De urgentie die de provincie voelt, is mede ingegeven door onderzoek van de ANWB. In 2014 heeft de bond de veiligheid van de provinciale wegen in heel Nederland onderzocht. Daaruit kwam destijds naar voren dat ongeveer tweederde van het provinciale wegennet niet veilig was. De uitkomsten van het onderzoek gingen gepaard met concrete aanbevelingen voor verbetering. Op basis daarvan is de ANWB met alle provincies in gesprek gegaan.
De onderzoeksrapporten uit 2014 met de uitkomsten per provincie zijn hier terug te lezen:

De ANWB is blij dat de provincie Friesland de onderzoeksresultaten heeft gebruikt om haar wegen aan te pakken.

Voor meer informatie over de aanpak van veilige wegen in Friesland kun je kijken op www.fryslan.frl