Alarmerende toename fileschade

Reactie ANWB

De schade voor de economie door files neemt explosief toe. Vorig jaar steeg de financiële schade met 30 procent tot 1,1 miljard euro, heeft TNO berekend.  

Drukte, files in schemer

Alarmerende cijfers

Ondernemersvereniging EVO,Transport en Logistiek Nederland en exportvereniging Fenedex noemen de cijfers alarmerend en vragen het kabinet om meer in asfalt te investeren. 

Knelpunten aanpakken           

Volgens EVO leiden files tot ergernis, onbetrouwbaarheid in de planning van bedrijven en indirect tot lege schappen en in het ergste geval het stilleggen van productielijnen. De bedrijven willen dat het kabinet de grootste knelpunten in het wegennet aanpakt.  

Bron: NOS Teletekst     

Reactie ANWB    

De ANWB onderschrijft de constatering dat de groei van de filezwaarte op ons wegennet snel toeneemt. Hoewel de overheid de afgelopen jaren fors gebouwd heeft en daarmee erger heeft voorkomen, is er nog forse groei van het oponthoud en hinder te verwachten. Net zo erg als de berekende filelast is de ‘ervaren’ hinder ten gevolge files. Naast files op de snelwegen strekt die zich ook uit naar andere wegennetten: de stedelijke in- en uitvalswegen en de provinciale wegen. Daar bevindt zich 57 procent van de knelpunten volgens de ANWB leden. Die blijven in de TNO berekening buiten beeld maar spelen voor de weggebruikers wel een heel bepalende rol.
ANWB-leden melden meer dan 4000 knelpunten

Zie ook:

Hoe druk is het nu op de weg?
Spitsrecords vaker regel dan uitzondering
Filezwaarte overzicht

Voorkom vertraging
Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.