Verkeer onveiliger door minder handhaving

Reactie ANWB

Hoewel Nederland tot de voorhoede van verkeersveilige landen in Europa behoort, wordt het wegverkeer onveiliger doordat de politie minder optreedt tegen overtredingen. Zo blijkt uit een rapport van de Europese Veiligheidsraad Verkeer (ETSC) dat 20 juni werd gepresenteerd..

Politiecontrole

In 2015 kwamen 621 mensen om in het verkeer, 9 procent meer dan in 2014. ,,Minder handhaving door de politie zorgt voor dubbele schade’’, waarschuwt ETSC-directeur Antonio Avenoso. ,,Er worden minder gevaarlijke bestuurders gepakt, en mensen krijgen het gevoel dat de pakkans lager wordt. Hierdoor gaat het aantal verkeersdoden niet omlaag.’’

Afname boetes

Zo daalde het aantal boetes in Nederland voor telefoneren tijdens het rijden tussen 2010 en 2015 met gemiddeld 22 procent per jaar. Het aantal snelheidsboetes nam de afgelopen vijf jaar jaarlijks met gemiddeld 4 procent af, hoewel Nederlanders hiervoor vergeleken met andere Europeanen de meeste bekeuringen (6,6 miljoen in 2015) krijgen. De hoeveelheid boetes voor zonder gordel rijden daalde jaarlijks met 30 procent.

De afname van het aantal verkeersboetes kan te maken hebben met hogere boetebedragen, verbeterd weggedrag, meer aandacht voor misdaadpreventie en het afschaffen van quota door de politie, oppert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in het rapport. De organisatie erkent dat Nederland niet aan de verwachtingen voldoet.

Stijging

EU-breed kwamen vorig jaar ruim 26.000 mensen om in het verkeer, de eerste stijging sinds 2001. Te hard rijden, alcohol, geen gordel dragen en bellen achter het stuur blijven de belangrijkste oorzaken, aldus de onderzoekers van het ETSC.

Bron: ANP

Reactie ANWB

Het gaat in Nederland niet goed met de verkeersveiligheid en daarom is extra inspanning nodig. Als belangrijkste oorzaken van ongevallen worden genoemd: snelheid, alcohol en afleiding in het verkeer. Op alcoholgebruik en snelheid wordt gecontroleerd, op afleiding nog nauwelijks. Toch wordt volgens buitenlands onderzoek meer dan de helft van de ernstig gewonden veroorzaakt door afleiding in het verkeer.

Een groot  aantal bekeuringen is geen doel op zich. De ANWB pleit voor intensievere controle waar de verkeersveiligheid in het geding is. Liever trajectcontroles (op onveilige wegen) dan flitspalen. Liever staande houdingen dan een papieren afhandeling ruim na de overtreding. Helaas loopt de controle op het verkeersgedrag de laatste jaren juist ernstig terug.

De ANWB is overigens van mening dat een succesvolle verkeersveiligheidsaanpak altijd bij preventie begint, oftewel probeer verkeersongevallen te voorkomen. Dan gaat over beter gedrag én betere voertuigen én betere wegen. De ANWB spant zich bijvoorbeeld al enkele jaren in voor veiligere provinciale wegen.

Meer over verkeersveiligheid