Snorfiets naar rijbaan slecht voor verkeersveiligheid

De ANWB is uiterst teleurgesteld dat een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag heeft ingestemd met het voornemen van de minister van Infrastructuur & Milieu om het gemeenten mogelijk te maken om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Deze maatregel is slecht voor de verkeersveiligheid in de binnensteden.

snorfietsTen onrechte wordt de indruk gewekt dat deze maatregel veilig is wegens de helmplicht die eraan wordt gekoppeld. Een helm kan ongevallen niet voorkomen en zal hoogstens helpen de gevolgen van een ongeval te verkleinen. Het besluit betekent in feite het einde van de snorfiets.

Drukte aanleiding voor wetswijziging

Aanleiding voor de wetswijziging zijn de problemen met grote drukte op de fietspaden in Amsterdam. Veel fietsers ervaren bovendien overlast van een groep snorfietsers die o.a. de maximum snelheid overtreedt. De gemeente Amsterdam wil daarom snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen. Dit brengt met zich mee dat snorfietsers een helm moeten gaan dragen.

ANWB fel tegen

Wij signaleren dit probleem al langer en zijn fel tegen het verplaatsen van de snorfietser naar de rijbaan. Snorfietsers op de rijbaan 25 km per uur laten rijden is vragen om problemen met de verkeersveiligheid, is niet logisch en wekt irritatie op bij andere weggebruikers. We baseren ons op de ervaringen die zijn opgedaan toen in de jaren ’90 de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan is verplaatst.

Verwarring

Als deze regels per gemeente gaan verschillen, zal dit de nodige verwarring veroorzaken. Dit levert een risico op voor verkeersveiligheid en ook extra kosten als dit bijvoorbeeld met borden moet worden geregeld. Verder vinden we dat er niet vanuit moet worden gegaan, dat het dragen van een helm een noodlottige afloop van een ongeval voorkomt. Hoogstens helpt een helm om de gevolgen ervan te beperken.

Veel groter vraagstuk

De problemen met snorfietsers zijn een symptoom van een veel groter vraagstuk. Veel gemeenten, en zeker Amsterdam, staan voor de uitdaging om een toekomstvisie op de bereikbaarheid van hun binnensteden te ontwerpen. Dat betekent dat er de komende jaren zal moeten worden geïnvesteerd in slimme inrichting van de stad, waarbij alle vervoersvormen, zowel auto’s als (gemotoriseerde) tweewielers, hun eigen plek krijgen. Daarbij kan worden gedacht aan het creëren van fietsstraten, het plaatsen van slimme overstappunten en het gebruik van multimodale reisinformatie.

De ANWB zal de uitvoering van de plannen de komende tijd nauwgezet blijven volgen.