Prognose: verkeer steden loopt vast

Zonder ingrijpende maatregelen zullen veel Nederlandse steden over vijf jaar tijdens de spits dichtslibben. Dat meldt Trouw op basis van een analyse van CROW, een platform voor verkeer, vervoer en infrastructuur.    

Druk stadsverkeer

Volgens het platform zal de verkeerschaos zeker twee keer zo groot zijn als nu het geval is.

KiM: 38 procent meer files

De berekening is gebaseerd op de toename van de vertraging op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor de komende vijf jaar voorspelt. Het KiM verwacht vanwege de aantrekkende economie en de lage brandstofprijs 38 procent meer files.

Verdubbeling file druk

Deze voorspelling toegepast op het verkeer in de steden leidt in die periode volgens het CROW tot een verdubbeling van de filedruk. Als de hoeveelheid verkeer toeneemt, dan stijgt het aantal files exponentieel.

Toename vertraging in Randstad en steden

De problemen worden vooral verwacht in de Randstad, maar ook een steden als Groningen, Arnhem, Zwolle en Eindhoven kunnen een forse toename van vertragingen verwachten.

Bron: ANP

ANWB:

Oponthoud

In de periode mei - september 2016 hebben duizenden ANWB-leden laten weten op welke plek zij het meeste oponthoud ervaren. En welke oplossingen zij, ervaringsdeskundigen bij uitstek, zien.
Opvallend is dat meer dan de helft van de genoemde punten  géén snelweg betreft maar knelpunten op gemeentelijke en provinciale wegen.
Veel automobilisten klagen bijvoorbeeld over te veel brugopeningen op hun routes, en over files door de vele verkeerslichten.

De nota is begin november door de ANWB aangeboden aan Kamerleden. In de daaropvolgende discussie over het MIRT (de wegen in Nederland) is door veel partijen meer aandacht gevraagd voor de stedelijke problematiek, onder verwijzing naar het ANWB rapport.  
Zie www.anwb.nl/oponthoud voor alle genoemde knelpunten in Nederland. 

Verkeer in de stad

Het is te druk op de wegen en fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes, snorscooters en bakfietsen. De fiets is belangrijk maar krijgt (te) weinig plek in de stad. Dat zorgt voor irritatie en ongelukken. Hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kan de ruimte in de stad voor de fiets, voetganger, auto en openbaar vervoer beter worden verdeeld?
Verkeer in de stad

Zie ook:
ANWB FIlezwaarte

Voorkom vertraging
Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier (via de verkeersverwachting), goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.