Filegroei zet door in 2016

De filezwaarte in Nederland is het afgelopen jaar met 12 procent toegenomen vergeleken met 2015. De toename is in het hele land en is grotendeels te wijten aan de verbeterde economische omstandigheden.

Verkeersdrukte, spits

Opwaartse trend zet door

De economische groei leidt  sinds het voorjaar van 2014 tot meer verkeer op de weg. In 2015 was er een forse toename van de filezwaarte met 20 procent en deze opwaartse trend zet door. De flinke verbeteringen aan de infrastructuur met de opening van nieuwe wegen en extra rijstroken blijken niet opgewassen tegen het steeds grotere verkeersaanbod. Op wegen waar extra rijstroken zijn aangelegd neemt het oponthoud wel af maar de totale vertraging door files stijgt flink. Een uitzondering is de regio Rotterdam waar de filezwaarte in 2016 daalde. Door de opening van de A4 tussen Delft en Schiedam in december 2015 en de verbreding van de A15 Europoort-Rotterdam daalde het aantal files met 8 procent.

Grote toename tussen 10.00 en 15.30 uur

Weggebruikers in de ochtendspits hadden in 2016 zo’n 6 procent meer last van files terwijl de verkeersdrukte in de avondspits met ruim 14 procent groeide. Dat het verkeersaanbod sterk groeit blijkt uit de forse toename van het aantal files overdag. De filezwaarte tussen 10.00 en 15.30 uur nam in 2016 met 21 procent toe.

Het grootste knelpunt is de A4 Den Haag - Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. De drukste spits van 2016 is die van dinsdagavond 1 november. Toen stond er in totaal 928 kilometer file.

Bekijk de hele top 10

Aandacht voor onderliggend wegennet

Omdat het aantal files de komende jaren verder stijgt, blijft er naast de structurele verbeteringen aan het hoofdwegennet, aandacht nodig voor het onderliggend wegennet om het totale netwerk optimaal te kunnen benutten. Verder blijft de ANWB weggebruikers oproepen om zich beter te informeren voordat zij vertrekken zodat ze niet met onverwachte verkeershinder te maken krijgen en hun reisgedrag nog kunnen aanpassen.

Filezwaarte jaaroverzicht 2016

Bron: ANWB Verkeersinformatie

* Filezwaarte = lengte keer duur van de file

Zie ook:

Filezwaarte door de jaren heen

Voorkom vertraging
Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.