Filezwaarte juli 2016

Files in juli fors toegenomen

In de doorgaans rustige maand juli nam de filezwaarte* in ons land toch toe met 25 procent vergeleken met juli vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met de late start van de schoolvakanties en meer binnenlands toerisme. Met name de avondspitsen waren daardoor veel drukker. Pas in de laatste week van juli namen de files in de spits echt af door het verminderen van woon-werkverkeer.  

Verkeersdrukte, files

30 tot 40% stijging

In de maand juli steeg de filezwaarte in de ochtenduren met 30 procent en tijdens de avondspits met ruim 40 procent in vergelijk met vorig jaar.

Werkzaamheden rond Amsterdam

Automobilisten in de regio Amsterdam ondervonden de meeste hinder van de langere files.  Met name de wegwerkzaamheden op de A6 en A1 zorgden voor veel oponthoud.

Rotterdam

Ook in het midden en zuiden van het land was er meer vertraging op de weg. Alleen rond Rotterdam waren de files korter, daar nam de filezwaarte in juli met 30 procent af vergeleken met juli 2015.

ANWB Filezwaarte juli 2016

Klik hier voor de infographic filezwaarte juli 2016

Bron: ANWB Verkeersinformatie

* Filezwaarte = lengte keer duur van de file

Zie ook:

Filezwaarte door de jaren heen

Voorkom vertraging
Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.
Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.