ANWB geschokt door stijging aantal verkeersdoden

De ANWB is geschokt door de stijging van het aantal verkeersdoden. In 2015 vielen er maar liefst 621 verkeersdoden te betreuren, een stijging van 51 vergeleken met het jaar ervoor. Hoofddirecteur Frits van Bruggen zegt in een eerste reactie dat het belangrijker dan ooit is dat alle betrokkenen gezamenlijk de schouders eronder zetten om dit aantal omlaag te krijgen.

Ongeval op snelweg 

Opvallend meer slachtoffers op snelwegen

Wat opvalt is het gestegen aantal verkeersdoden op snelwegen en binnen de bebouwde kom. De ANWB vindt het dan ook belangrijk dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van snelwegen (EuroRAP). De bond heeft hierop recent aangedrongen bij de politiek. Ook pleit de ANWB ervoor dat het stedelijke wegennet beter wordt toegesneden op het huidige en toekomstige gebruik. Verkeersveiligheid speelt daarbij een grote rol.

Cijfers CBS en Rijkswaterstaat

In 2015 vielen 621 doden in het verkeer 51 meer dan in 2014. In totaal kwamen 458 mannen en 163 vrouwen om het leven bij een verkeersongeluk.

De stijging in 2015 zit vooral bij de mannelijke autobestuurders. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 104 in 2014 naar 146 in 2015. Het aantal vrouwelijke autobestuurders dat verongelukte daalde van 44 naar 31.

De meeste verkeersdoden waren bestuurders of passagiers van personenauto’s (224 slachtoffers), gevolgd door fietsers (185 slachtoffers). Er kwamen 57 voetgangers om door een verkeersongeluk. Vorig jaar overleden ongeveer evenveel bestuurders van een scootmobiel (41) als brom- of snorfietsers (42) en motorrijders (47).

Onder ouderen, met name 80-plussers, is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren gestegen. Er kwamen 119 80-plussers om in 2015, in 2010 waren dit er nog 94. Er zijn ook meer 80-plussers dan vijf jaar geleden, al is die toename minder groot dan die van het aantal verkeersdoden onder deze groep. Het aantal verkeersdoden onder twintigers is sinds 2010 gedaald, net als onder dertigers en veertigers.