Verbetering bereikbaarheid Zuid-Oost Brabant in zicht

De verkeersveiligheid en doorstroming van de A67 zal worden verbeterd. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) en de bestuurders uit de regio.

Zo komt er een onderzoek naar verbreding van de A67, waarmee in 2022 begonnen zou kunnen worden. Ook worden tal van andere maatregelen voorgesteld om de regio Eindhoven bereikbaarder te maken.

Urgent

De ANWB heeft zich afgelopen maanden actief ingezet voor een oplossing voor de A67. Er gebeuren te veel (zware) ongevallen. Ook de doorstroming op deze snelweg is nu onvoldoende. Nieuwe technologische innovaties kunnen helpen, maar de situatie is te urgent om het daarbij te laten. Ook onderzoek naar verbreding is nodig, gezien de verdere groei van het (vracht)verkeer op dit traject.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer wordt op 23 november gesproken over dit voorstel van de minister en de Brabantse regio. De ANWB zal er bij de Kamerleden op aandringen om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de voorgestelde verbeteringen.