ANWB: Toename verkeersgewonden grote schok

De ANWB is ontgoocheld over de toename van het aantal ernstig gewonden in het verkeer. De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) maakte woensdag 18 nov. bekend dat er vorig jaar (in 2014) 20.700 ernstig gewonden vielen in het verkeer. Dat is een toename van 1.900 slachtoffers ten opzichte van 2013, ofwel 5 zwaargewonden per dag extra. Na een lichte daling in de afgelopen twee jaar ligt het aantal mensen dat zwaargewond raakt in het verkeer nu opnieuw boven de 20.000. Dat is gemiddeld 55 ernstig gewonden per dag.  

Volgens de ANWB is de stijging onverteerbaar en moet alles in het werk worden gesteld om het tij te keren. Cruciaal daarbij is een goede ongevallenregistratie. Ondanks eerdere pleidooien hiervoor is deze echter nog steeds niet op orde. Met het oog op de schokkende cijfers die vandaag bekend zijn geworden, is er volgens de bond nu dringend behoefte aan meer én beter inzicht in de oorzaken van verkeersonveiligheid. De bond doet dan ook een dringend beroep op de minister van I&M om prioriteit te geven aan een snelle verbetering van de ongevallenregistratie.

Provinciale en gemeentelijke wegen

Zeker op de provinciale en gemeentelijke wegen laat de registratie van ongevallen zeer te wensen over. Van 73 dodelijke ongevallen die vorig jaar plaatsvonden was bijvoorbeeld niet bekend welke maximumsnelheid er gold op de weg waar het ongeval gebeurde. Volgens de ANWB mist daardoor belangrijke informatie die kan helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zolang het inzicht ontbreekt wordt er niets geleerd en kunnen er geen gerichte maatregelen worden getroffen.  

Waardevolle initiatieven

De ANWB deelt de constatering van de minister dat er al veel waardevolle initiatieven worden ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zowel door de overheid als door maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Een gezamenlijke inspanning om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen, is en blijft hard nodig.

Veel aandacht

Naast een betere ongevallenregistratie denkt de ANWB dat er de komende jaren veel aandacht zal moeten worden gegeven aan veiliger infrastructuur, de aanpak van afleiding in het verkeer door gebruik van smartphones, de verbetering van de verkeersveiligheid in stadscentra en de veiligheid van ouderen in het verkeer.

Zie ook:

Brief aan de kamer en rapport SWOV
Verkeersongevallen registratie
Aanrijding en dan? (advies en tips)