Minder doden op provinciale wegen

Provinciale wegen zijn de afgelopen tien jaar veiliger geworden. In 2003 kwamen 249 mensen om bij ongevallen op deze wegen. In 2013 waren er 100 doden, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV.     

Toch zijn de N-wegen nog altijd de gevaarlijkste wegen. Hoewel ze maar 6 procent van het wegennetwerk beslaan, vindt een kwart van alle ongelukken plaats op provinciale wegen.          

Volgens de ANWB komt dat onder meer doordat de weghelften meestal niet van elkaar gescheiden zijn. Ook staan er vaak obstakels langs de wegen, zoals bomen, en liggen ze soms langs water.  

Bron: NOS Teletekst

Reactie ANWB

De daling van het aantal doden op provinciale wegen is weliswaar een positieve ontwikkeling, maar de actuele cijfers zijn nog steeds dat er 570 doden en bijna 20.000 zwaargewonden vallen in het verkeer. Er moet nog heel veel gebeuren om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. We hopen dan ook dat  veilige provinciale wegen een speerpunt wordt in de provinciale collegeakkoorden die na de verkiezingen worden gesloten. 

Zie ook:

Verkeer moet veiliger (ANWB wil de helft minder verkeersslachtoffers in 2020)

Veiligheid provinciale wegen