Verhoging maximumsnelheid A9 en A12

De maximumsnelheid op een deel van de A9 en op een deel van de  A12 gaat de komende tijd omhoog naar 130 km per uur.  

Op A9 gaat het om het deel Beverwijk - Akersloot, op de A12 gaat het om het deel Reeuwijk - De Meern.

Bebording

De bebording op de A9 wordt eind juli aangepast waardoor er dan vanaf Beverwijk bij gesloten spitsstrook de hele dag 130 km/u gereden kan worden tot aan Alkmaar. Op de A12 gaat in september over een lengte van 22 km de snelheid omhoog van 120 km/u naar 130 km/u. Dit in aanvulling op snelheidsverhoging op de A4 tussen Zoeterwoude en Zoeterwoude Rijndijk. Daar kunnen automobilisten vanaf 17 juli ’s avonds en ’s nachts 130 km per uur rijden.  

Maximumsnelheid in Nederland

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op een aantal snelwegen geldt echter een lagere limiet. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten en met de normen voor milieu en natuur.

Eenduidiger

Ook voor de toekomst geldt: 130 km per uur is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat  de trajecten waar 130 km per uur kan worden gereden steeds langer worden en het beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.