Meer rechten voor nabestaanden

Op 20 juli heeft de minister van der Steur van Veiligheid en Justitie bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat naasten en nabestaanden recht op smartengeld geeft.

Het voorstel geldt voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden en voor naasten van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsdelict.

De ANWB is verheugd dat de minister dit onderwerp weer heeft opgepakt. Een eerder wetsvoorstel dat nabestaanden en naasten wegens het overlijden of ernstig en blijvend letsel een recht op smartengeld gaf, is in 2010 in de Eerste Kamer gesneuveld. De ANWB is van mening dat het nieuwe wetsvoorstel op een aantal punten verbeterd is. De bedragen zijn iets verhoogd (tot maximaal € 17.500). Als het overlijden of het ernstig en blijvend letsel is veroorzaakt door een misdrijf dan is het smartengeld € 2.500 hoger.

Meer informatie

Smartengeld