ANWB kritisch over nieuwe tolwet

De ANWB is kritisch over de nieuwe tolwet, die het kabinet bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De wet maakt het mogelijk om tijdelijk tol te heffen op twee nieuwe wegen: de Blankenburgtunnel (tussen de A15 en de A20 in Zuid-Holland) en het doortrekken van de A15 (naar de A12 in Gelderland). Voor beide verbindingen moet in totaal 602 miljoen euro aan tol worden geïnd. Personenauto’s gaan 1,18 euro per passage betalen en vrachtauto’s 7,11 euro, uitgaande van prijspeil 2013.  

De ANWB is tegen het tolplan. Uit een peiling onder ANWB-leden is gebleken dat de meerderheid van de automobilisten (69%) negatief staat tegenover tolheffing op nieuwe wegen, bruggen, tunnels en viaducten in Nederland. Automobilisten zijn van mening dat ze al genoeg betalen en vinden invoering van tol niet eerlijk.

Kritiek

Belangrijk kritiekpunt van de ANWB is dat er voor twee nieuwe wegen een heel nieuw betaalsysteem komt. Frequente gebruikers kunnen een account aanmaken, waarmee automatisch kan worden betaald. Incidentele gebruikers moeten er zelf aan denken om vooraf of achteraf te betalen. Als zij dat niet binnen de gestelde termijn doen, bijvoorbeeld omdat ze enkele weken op vakantie zijn, volgt een aanmaning inclusief 7 euro aanmaningskosten. De ANWB vindt dit niet gebruiksvriendelijk en vindt de extra kosten disproportioneel.

Geen onderscheid

Om auto’s met buitenlandse kentekens ook onder de tolheffing te brengen, onderzoekt het kabinet de mogelijkheden om kentekengegevens internationaal uit te wisselen. Mocht de tolheffing doorgaan, dan moet die voor àlle motorvoertuigen gelden, vindt de ANWB. Er moet geen onderscheid worden gemaakt tussen binnen- en buitenlandse voertuigen.

Hoge kosten

De ANWB vindt het gestelde maximum aan de inningskosten (maximaal 20% van de opbrengst) overigens erg hoog. Deze kosten komen boven op de beoogde opbrengst van de tol van 602 miljoen euro, waardoor weggebruikers voor maximaal 720 miljoen euro kunnen worden aangeslagen.

Onderzoek A15

In het akkoord van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Gelderland staat dat de provincie de mogelijkheden bij het Rijk onderzoekt om geen tol te heffen op de A15. De ANWB steunt de provincie hierin en hoopt dat het Rijk meewerkt aan dit onderzoek.

Geen vermindering files

De ANWB zet ook vraagtekens bij de tolheffing voor auto’s op de nieuwe Blankenburgtunnel. Bestuurders van personenauto’s zullen waarschijnlijk massaal door de tolvrije Beneluxtunnel blijven rijden. Hierdoor zullen de files in de regio Rotterdam niet verminderen.

De ANWB heeft haar zienswijze naar de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur & Milieu gestuurd. Die heeft het wetsvoorstel op 2 juni schriftelijk in behandeling genomen en de ANWB-punten hierbij betrokken.