Verkeersboetes in 2016 (iets) duurder

Er is weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar de ‘prijzen’ die aan allerhande standaard-overtredingen hangen zijn per 2016 weer iets verhoogd.

Feit is dat de tarieven in de afgelopen jaren nog veel sterker zijn gestegen dan nu. Opvallend is de verhoging van de administratiekosten, van € 7 naar € 9. Met een stijging van 28% is dat heel wat méér dan alleen een inflatiecorrectie.

We geven hieronder de boetebedragen voor een aantal relatief vaak voorkomende overtredingen. Compleet kunnen we uiteraard niet zijn. Daarnaast bestaan niet voor elke overtreding een standaardboete. Als deze standaardtarieven te kort schieten, betekent dit dat de rechter de hoogte van de boete bepaalt. Dan heb je het wel bont gemaakt… Deze tarieven gelden voor personenauto’s, tenzij anders aangegeven. Het is niet algemeen bekend, maar de boetes voor bijvoorbeeld snelheidsovertredingen zijn in geval van een vrachtwagen boven de 3.500 kg aanzienlijk veel hoger. Maar dat brengt door de massa van het voertuig ook al gauw een groter risico met zich mee.

Wat zegt de ANWB?

De ANWB vindt dat een boete moet bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij zijn drie aspecten van belang. Om te beginnen moet er een logische relatie bestaan tussen de ernst van de overtreding en de hoogte van de boete. Juist dan heeft een boete effect. Nu is die verhouding in een aantal gevallen zoek en ontstaat al heel snel het idee dat het de overheid alleen om het geld is te doen. De ANWB vindt ook dat boetes alleen zinvol zijn als er ook op de overtreding wordt gehandhaafd. Daarbij moet maatwerk worden geleverd. Vaak heeft staande houden en iemand aanspreken op zijn gedrag meer effect. Verbetering van de verkeersveiligheid werkt alleen als de boete zo kort mogelijk na de overtreding wordt uitgevaardigd. Als je als bestuurder je totaal niet kunt herinneren dat je de overtreding hebt gemaakt, dan heeft de boete geen effect op je gedrag, dus snel reageren is geboden.

Het bijzondere feit doet zich voor dat minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie op heel korte termijn met een voorstel komt om het verkeersboetestelsel grondig te herzien. De ANWB is uiteraard benieuwd wat de nieuwe voorstellen gaan inhouden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, komen we daar graag op terug.

Wil je een compleet overzicht? Kijk op de site van het Openbaar Ministerie en zoek onder onderwerpen naar de ‘boetebase’: www.om.nl/onderwerpen/boetebase

Wat kost wat?

 • Geen geldige APK € 130
 • Rijden met een verlopen rijbewijs € 90
 • Rijbewijs niet kunnen of willen tonen € 90
 • Niet meewerken aan alcoholcontrole (‘blazen’) € 230
 • Bumperkleven tot 80 km/u € 280
 • Bumperkleven bij hogere snelheid: Kantongerecht, kan oplopen tot € 800
 • Onnodig links rijden op autosnelweg € 140
 • Onnodig links rijden op andere weg met meer rijstroken € 230
 • Overschrijding doorgetrokken streep tussen weg en fietspad € 140
 • Rechts inhalen € 230
 • Blokkeren van een kruispunt € 230
 • Geen voorrang verlenen € 230
 • Uitvaartstoet of militaire colonne doorsnijden € 90
 • Geen richting aangeven € 90
 • Fout parkeren, dubbel parkeren, parkeren op een hoek, zebra, anders bestemde parkeerplaats, buiten de vakken, langs gele streep, enz. € 90
 • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats € 370
 • Zonder licht rijden, bij avond, binnen de bebouwde kom € 90
 • Zonder licht rijden, bij avond, buiten de bebouwde kom € 140
 • Zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook € 230
 • Politie-, brandweer- of ambulancewagen met sirene en zwaailicht niet voor laten gaan € 230
 • Veiligheidsgordel niet dragen, bestuurder of passagier € 140
 • Niet-handsfree bellen € 230
 • Eénrichtingsweg inrijden € 140
 • Door rood rijden € 230
 • Niet wegrijden bij groen licht € 140
 • Over doorgetrokken streep rijden € 230
 • Verkeerd gebruik voorsorteervak € 230

Als fietser

 • Zonder licht rijden bij avond € 55
 • Met knipperende verlichting rijden € 55
 • Fiets achterlaten bij plaatsingsverbod € 35
 • Tegen de verplichte rijrichting in fietsen € 35
 • Door rood licht fietsen € 90
 • Niet stoppen voor haaientanden € 90
Snelheidsovertredingen volgens de ‘Wet Mulder’

Dit zijn overtredingen die automatisch/administratief afgehandeld. N.B.: bij grotere overschrijding van 30 km/u beslist de rechter, bij staandehouding met 50 km/u of meer kan ter plaatse het rijbewijs worden ingevorderd.

Tussen haakjes staat het tarief van 2015.

Binnen de bebouwde kom
 • Met 4 km/h € 27 (26)
 • Met 10 km/u € 70 (69)
 • Met 15 km/u € 129 (128)
 • Met 20 km/u € 186 (184)
 • Met 25 km/u € 249 (246)
 • Met 30 km/u € 325 (322)
Binnen een woonerf, dan wel binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden
 • Met 4 km/u € 45 (44)
 • Met 10 km/u € 104 (103)
 • Met 15 km/u € 180 (178)
Buiten de bebouwde kom, op autowegen
 • Met 4 km/h € 24 (23)
 • Met 10 km/u € 66 (65)
 • Met 15 km/u € 125 (124)
 • Met 20 km/u € 178 (176)
 • Met 25 km/u € 234 (232)
 • Met 30 km/u € 309 (305)
Buiten de bebouwde kom, op autowegen, bij wegwerkzaamheden
 • Met 4 km/u € 36 (36)
 • Met 10 km/u € 88 (87)
 • Met 15 km/u € 153 (152)
 • Met 20 km/u € 217 (215)
 • Met 25 km/u € 292 (292)
 • Met 30 km/u € 374 (369)
Buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen
 • Met 4 km/u € 24 (23)
 • Met 10 km/u € 61 (61)
 • Met 15 km/u € 115 (113)
 • Met 20 km/u € 165 (163)
 • Met 25 km/u € 217 (217)
 • Met 30 km/u € 276 (273)
Buiten de bebouwde kom, op autosnelwegen, bij wegwerkzaamheden
 • Met 4 km/u € 31 (31)
 • Met 10 km/u € 83 (82)
 • Met 15 km/u € 147 (148)
 • Met 20 km/u € 209 (207)
 • Met 25 km/u € 275 (274)
 • Met 30 km/u € 360 (356)