Proef op A67 om met ‘treintjes’ om te gaan

Leden-onderzoek ANWB

Er moet een praktijkproef komen op de A67 (Eindhoven-Venlo) om beter om te gaan met  colonnevorming met vrachtwagens. Vrachtwagens vormen geregeld  ‘treintjes’  op snelwegen en dat verschijnsel kan de veiligheid en de doorstroming bemoeilijken. Bij de proef zou het samenspel tussen bestuurders van personenauto’s en die  van vrachtwagens kunnen verbeteren.

Die slotsom trekt de ANWB naar aanleiding van een leden-onderzoek. Over de A67 worden in het onderzoek de meeste opmerkingen gemaakt.

Alle weggebruikers doen er goed aan om onderling meer afstand te houden.  En strengere controle is nodig, vinden zowel vrachtautochauffeurs als bestuurders van personenauto’s. Het wordt er voor iedereen veiliger van en bij colonnevorming op snelwegen wordt het in- en uitvoegen vereenvoudigd.

Reacties leden-onderzoek
In mei stelde de ANWB het probleem van het in- en uitvoegen bij treintjesvorming van vrachtauto’s aan de orde en vroeg de  weggebruikers om met suggesties te komen om dat te verbeteren. Daarop is massaal gereageerd; er kwamen ongeveer 2000 reacties van zowel bestuurders van personenauto’s als vrachtwagenchauffeurs binnen. Er kwamen een aantal nuttige ideeën naar voren.

“Afstand houden!” , zo werd het meest geuit. De risico’s van dicht op elkaar rijden worden zwaar onderschat. Dat geldt zowel voor ‘gewone’ automobilisten als voor vrachtwagenchauffeurs.
Veel mensen suggereren chauffeurs te helpen door merktekens op de weg te schilderen die de juiste volgafstand aangeven, zoals in Frankrijk gebeurt. De politie mag van de weggebruikers strenger controleren op het afstand houden.

Verder draagt het in- en uitvoeggedrag van veel automobilisten niet bij aan de veiligheid. Het invoegen gebeurt met een te lage snelheid en met het uitvoegen wordt tot op het laatste moment gewacht. Het is nuttig de automobilisten tips te geven hoe zij beter in- en uitvoegen.

 

Onderzoek inhaalverbod
De ANWB pleit ervoor om te onderzoeken of het instellen of juist het opheffen van een inhaalverbod voor vrachtauto’s  een  gunstig effect heeft op colonnevorming en op het soepele in- en uitvoegen.

 

De meest fundamentele oplossing is om de internationaal belangrijke verbindingen (A67, A15, A1 en A16) waar zich dit probleem vaak voordoet, uit te breiden met één rijstrook. Deze wegen zitten aan de grens van hun capaciteit voor wat betreft doorstroming en verkeersveiligheid. Met een verbreding  kan het inhaalverbod worden opgeheven en ontstaat er meer dynamiek in het verkeer. Daardoor wordt ook het in- en uitvoegen makkelijker.

 

Zie ook:

Veilig tussen de vrachtwagens door