Hoge aantal boetes op A2 duidt op probleem

De ANWB maakt zich zorgen over het grote aantal boetes dat wordt uitgedeeld op de A2. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat in 2014 31% van alle snelheidsboetes op die weg werd geïncasseerd. Ongeveer 515.000 weggebruikers werden daar bekeurd. Ook in de afgelopen jaren was er sprake van honderdduizenden overtredingen op de A2.

De ANWB betwijfelt ten zeerste dat weggebruikers al langere tijd willens en wetens de maximum snelheid overschrijden en denkt dat het hoge aantal boetes betekent dat er een probleem is op de A2. De bond dringt aan op een snelle evaluatie van de situatie op de A2.

Onduidelijke maximum snelheid

De ANWB vermoedt dat voor veel weggebruikers onduidelijk is wat er van hen wordt verwacht. De A2 is een brede snelweg met 2 maal 6 rijstroken, waar sprake is van flexibele snelheden. De maximum snelheid varieert tussen de 100 km/u en 130 km/u, afhankelijk van het wegvak en het tijdstip van de dag. Dit heeft te maken met milieunormen en geluidsoverlast voor omwonenden.

Bij de ANWB komen regelmatig klachten binnen van weggebruikers die het onduidelijk vinden aan welke regels zij zich moeten houden. De veelheid van informatie die zij tot zich moeten nemen via borden, onderborden en hectometerpaaltjes is niet altijd duidelijk. Dit geldt vooral als men op het midden van de snelweg rijdt, als het donker is of als er sprake is van slecht weer.