Aantal verkeersdoden in 2014 niet verder gedaald

ANWB teleurgesteld in cijfers verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersdoden is in 2014 niet verder gedaald. Het totale aantal dodelijke verkeersslachtoffers bleef steken op 570. Daarmee stagneert de daling van het aantal verkeersdoden die in 2013 nog werd genoteerd.

De ANWB is hierover teleurgesteld en betreurt dat de daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers niet heeft doorgezet. De Bond pleit al jaren voor een betere ongevallenregistratie en doet een beroep op de minister van Infrastructuur en Milieu om werk te maken van een snelle verbetering van de ongevallenregistratie.

Daling zet niet door

In 2013 nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met 80 af ten opzichte van het jaar ervoor. Een bemoedigende uitkomst, die uitzicht leek te bieden op een verdere daling. Nu deze verwachting niet is uitgekomen rijst de vraag waar dit aan ligt.

Zorgwekkend

Zorgwekkend is bovendien, dat van 73 dodelijke ongevallen niet bekend is welke maximumsnelheid er ter plaatse gold. Dit aantal is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor, en laat zien dat de ongevallenregistratie verder terugloopt. Dit is zeer onwenselijk. Het is juist op basis van goede informatie over de toedracht van verkeersongevallen en de exacte locatie daarvan dat de verkeersonveiligheid effectief kan worden bestreden met gerichte maatregelen. Hier moet wat betreft de ANWB dus een inhaalslag worden gemaakt.

Lage registratiegraad

De Bond constateert een lage registratiegraad van verkeersslachtoffers. Ook de registratie zelf is voor verbetering vatbaar. In 2009 werd 90% van de verkeersdoden door de politie geregistreerd. In 2014 is dat percentage gedaald naar 84%. Voor de verkeersgewonden, waarover de cijfers later dit jaar bekend worden gemaakt, ligt het percentage nog vele malen lager.

Goede ongevallenregistratie urgent

Het ministerie streeft naar max. 500 doden en 10.600 zwaargewonden in het verkeer in 2020. Die doelstelling moet nu binnen 5 jaar gehaald worden. Het aantal zwaargewonden kwam in 2013 uit op 20.000 en moet dus nog gehalveerd worden. Goede ongevallenregistratie wordt daarom steeds urgenter.

De ANWB doet een beroep op de minister van Infrastructuur en Milieu om werk te maken van een snelle verbetering van de ongevallenregistratie.

Zie ook

ANWB wil de helft minder verkeersslachtoffers in 2020