ANWB: kritiek op plannen snorfiets naar de rijbaan terecht

De ANWB vindt het terecht dat een meerderheid van Tweede Kamerleden kritisch is over het plan van Amsterdam om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Dit stelt de bond n.a.v. berichtgeving vandaag in het Parool en AT5, waaruit blijkt dat een meerderheid van de Kamer tegen de invoering van een helmplicht voor snorfietsen is. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken, wordt begin oktober besproken in de Tweede Kamer.

De ANWB heeft zich al eerder uitgesproken tegen de invoering van  de helmplicht en het verplaatsen naar de snorfietser naar de rijbaan. Snorfietsers op de rijbaan 25 km per uur laten rijden zorgt voor problemen met de verkeersveiligheid, is niet logisch en wekt irritatie op bij andere weggebruikers, zoals automobilisten. Ook vindt de ANWB het onjuist om verkeersregels in te voeren die maar in één stad gelden.

Oplossing zoeken in infrastructuur

In Amsterdam zijn problemen met grote drukte op de fietspaden. Snorfietsers worden daarvan als de oorzaak gezien. De ANWB meent dat de oplossing gezocht moet worden in de aanpassing van de infrastructuur.  In de hoofdstad – maar ook in andere steden – wordt zeer veel gefietst en die fietsers hebben niet genoeg ruimte.  Gedacht kan worden een nieuwe inrichting van de ruimte in de binnenstad, die de fietsers de plaats geeft die ze verdienen.  Dat moet  ook soelaas bieden  voor berijders van de populaire bakfietsen, racefietsers en elektrische fietsen. Een mogelijkheid is het invoeren van zogenoemde fietsstraten. Dit zijn straten, waar ook auto’s mogen rijden, maar waar fietsers de oudste rechten hebben.
Dat zijn oplossingen die pas op de lange termijn effect hebben. Op de korte termijn biedt volgens de ANWB handhaving van de verkeersregels in Amsterdam het meeste soelaas.

Eerder verschenen:

Snorfiets naar rijbaan ‘onbegrijpelijk’