Betere preventie van spaakverwondingen

In Nederland staat de zogenoemde spaakverwonding in de top 5 meest voorkomende ongevallen bij kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar.

Bij een spaakverwonding raakt het voetje tussen de spaken van een (brom)fiets. Er wordt geschat dat jaarlijks tussen de 2800 en 4600 kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar met dit letsel te maken krijgen. Circa één op de drie kinderen hiervan heeft een botbreuk opgelopen, de helft een forse wond of zwelling.

Oproep

Zowel de ANWB als het Juliana Kinderziekenhuis hechten grote waarde aan een veilige leefomgeving. Daarom vragen beide organisaties aandacht voor fietsveiligheid en het voorkomen van verwondingen als gevolg van kindervoetjes tussen fietsspaken. Het doel is dat deze nare verwonding voorgoed tot het verleden gaat behoren. Vandaar de oproep aan ouders en verzorgers om zorg te dragen voor een goede voetbescherming van kinderen op de fiets.

Toegenomen

Op de spoedeisende hulp (SEH) voor Kinderen van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag kwamen in 2013 in totaal 128 kinderen binnen die met hun voetje tussen de spaken hadden gezeten. In de maand juli zelfs 25 en soms wel 3 op een dag! Zorgwekkend hierbij is dat het aantal behandelde slachtoffertjes bij het JKZ de afgelopen jaren zelfs fors is toegenomen. Dit,  in tegenstelling tot de geschatte nationale cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS).

1,9 miljoen euro per jaar

De kosten die gemoeid gaan met kinderen met een spaakverwonding in Nederland lopen op tot zo`n 1,9 miljoen euro per jaar. Hieronder vallen kosten van de medische behandeling. Minstens zo belangrijk is de emotionele schade bij kind en ouders, schoolverzuim, uitvallende sport- muziek- en zwemlessen en de ongemakken van het gips voor kind en ouder.

Voorkomen

Dit soort spaakverwondingen zijn op zeer eenvoudige wijze te voorkomen. Namelijk door het zorgen voor hardplastic jas/voetbeschermers op de fiets. Of, een benaming die de lading beter dekt: voetbeschermers. Daarnaast is een goed kinderzitje, waarbij de voeten beschermd of vastgegespt zijn, van groot belang. Het risico schuilt voornamelijk als het kind een keer zonder bescherming achterop gaat zitten. Enerzijds is het onwetendheid, anderzijds het noodlottige toeval dat een rol speelt.

Meer info:

ANWB en kind en verkeersveiligheid (Streetwise)
Verkeersregels en veiligheid