Rijkswaterstaat wil inhaalverbod vrachtwagens deels opheffen

ANWB: Opheffen leidt tot nieuwe problemen

Rijkswaterstaat wil op korte termijn het inhaalverbod voor vrachtwagens op een aantal wegvakken opheffen. Het inhaalverbod leidt tot colonnevorming van vrachtwagens, zo is de gedachtegang, en dat maakt het in- en uitvoegen door personenauto’s lastig.

De ANWB vreest echter dat het opheffen van het inhaalverbod voor vrachtauto’s op een aantal wegen zal leiden tot nieuwe problemen door inhalende vrachtauto’s op de linkerrijstrook. Voordat het inhaalverbod afgeschaft wordt, zullen deze gevolgen in kaart gebracht moeten worden.

Minder vaak een inhaalverbod

Sinds 2003 geldt er op veel snelwegen met twee rijstroken een inhaalverbod voor vrachtwagens. Dit beleid wordt nu geactualiseerd. Pijnpunt hierbij is dat er op snelwegen met veel vrachtverkeer nu minder vaak een inhaalverbod komt.

Colonnevorming

Het inhaalverbod was bedoeld om de doorstroming te bevorderen. Dat blijkt te werken. Echter, ook op een aantal wegen waar het aantal vrachtauto’s hoog is, zou nu het inhaalverbod weer gaan verdwijnen juist vanwege het grote aantal vrachtwagens. Door colonnevorming ontstaan er problemen voor het in- en uitvoegend verkeer. Het terugdraaien van het inhaalverbod op deze wegen is teleurstellend omdat het probleem op deze wegen nog niet is opgelost. De ANWB verwacht dat door inhalende vrachtauto’s meer onveiligheid ontstaat (irritatie door oponthoud, bumper kleven en rechts inhalen). De ANWB wil dat dit probleem ondervangen wordt voordat het inhaalverbod geschrapt wordt

Verzoek aan Rijkswaterstaat

De ANWB vindt de verkeersveiligheid op de wegen van groot belang. Zowel het vormen van colonnes, als het langzaam rijden op de linkerrijstrook kan gevaarlijk zijn. De ANWB wil dan ook graag dat Rijkswaterstaat duidelijk maakt waar de verkeersveiligheid het meest mee gediend is. Daarnaast verzoekt de ANWB om wegen, waar door drukte het inhaalverbod geschrapt dreigt te worden, eerder in aanmerking te laten komen voor wegverbreding. Deze verzoeken zijn door de ANWB overgebracht aan Rijkswaterstaat.